CONTACT  


DISCLAMER


Contact

Contact SNS Historisch Centrum

George Christiaan Frans Walkate 1866-1943, bestuurslid en later directeur van de Nutsspaarbank in Kampen

Walkate was naast zijn werk als bankfunctionaris gepassioneerd verzamelaar van alles wat met de geschiedenis van de stad Kampen te maken had. Hij wist zijn mede bankbestuurders zodanig te overtuigen van het nut van zijn verzameling voor de Kamper samenleving, dat men tot de bouw van een archiefruimte overging

Lees meer >>


Foto’s

Kunst

Archieven

Archieven Frans Walkate Archief

Grafiek/prenten/Bouwtekeningen

Tentoonstelling

Kamper Almanak

Tentoonstellingen

Frans Walkate

Collectie

Collectie Grafiek Kunst Foto's

Kampen revisited.

Tentoonstelling van de kunstenaars Lolkje van der Kooi en Machiel Braaksma.

Beide kunstenaars studeerden destijds in 1979 aan de CABK en tonen voor het eerst samen hun werk in Kampen onder de noemer ‘Kampen revisited’.

Lolkje van der Kooi toont zeer gedetailleerde potloodtekeningen en Machiel Braaksma geassembleerde beelden, samengesteld uit bestaande voorwerpen.

14 april t/m 30 juni 2016


De tentoonstellingen in het SNS Historisch Centrum is geopend op woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 uur- 17.00 uur.

Tijdens het Museumweekend 17 - 18 april van 10.00 uur- 17.00 uur.2016 Kampen Revicited