Previous (left) Next (right)

Affiche tentoonstelling

SNS Historisch Centrum

 Contact            Disclaimer             Facebook             Youtube

Contact disclaimer

Oranje 'paperassen' gaan naar archief

100 jaar Kamper oranje vereniging

De tentoonstelling die vanaf 23 april tot en met 25 juni te bezoeken was gaf een overzicht van de geschiedenis van 100-jarige vereniging en alles wat daar mee samenhangt vanaf de oprichting tot de dag van heden.

Het doel van de Kamper Oranje vereniging is het bevorderen van de band tussen het Huis van Oranje-Nassau en de Kamper bevolking en het organiseren van de 5 mei viering. Maar zeker zo belangrijk is het bevorderen van de onderlinge band tussen de Kampenaren zelf. Een belangrijke leidraad is dat het 100-jarig jubileum ‘Voor en door Kampenaren’ moet worden daarbij wordt niet alleen gedacht aan personen maar ook aan verenigingen, bedrijven, sponsors en het stadsbestuur.


door Henriet Dijk   Donderdag 28 mei 2009  de Stentor ©2009 Wegener Nieuwsmedia

Overdracht voorkomt dat materiaal 'overal gaat zwerven'.

KAMPEN - De oprichtingsakte, pro­grammaboekjes en andere histori­sche 'paperassen' van de Kamper Oranjevereniging (KOV) komen in handen van het Frans Walkate Ar­chief

Na de lopende tentoonstelling over honderd jaar KOV, die nu nog te zien is bij het Walkate Ar­chief aan de Burgwal, wordt het archiefmateriaal officieel overgedra­gen.

Walkate-directeur Herman Harder is blij met de aanvulling. Dit omdat de oranjevereniging, naast een lange geschiedenis, ook een 'breed en typisch fenomeen' is.

Het Frans Walkate Archief, niet te verwarren met het gemeentear­chief, heeft meer oude documen­ten van verenigingen en particulie­ren overgenomen of in handen ge­kregen. „Een expositie zoals van de KOV is voor mensen ook weer aanleiding om oude foto's af te ge­ven", vertelt Harder.

Hij is blij met dergelijke overdrach­ten omdat zijn ervaring is dat ar­chiefstukken van clubs 'overal gaan zwerven'. Ze belanden bij di­verse (oud-)bestuurders op zolder bijvoorbeeld. „De kinderen zien er dan de waarde niet van in en het verdwijnt rechtstreeks in de kliko", schetst Harder het doemscena­rio. Naast een inventarisatie van

'De kinderen zien de waarde er niet van in en het verdwijnt in de kliko'

het materiaal worden de papieren ook zuurvrij verpakt in het ar­chief. Daarnaast wordt bij de over­dracht ook de afspraak gemaakt dat verenigingen het archief blij­ven aanvullen met jaarverslagen en andere relevante stukken. „Dat blijft een punt van aandacht bij ie­dere vereniging", weet Harder. Uit­eindelijk doel is dat latere genera­ties ook kunnen snuffelen in de plaatselijke historie. De KOV-expositie is tot en met 25 juni te zien. Het Frans Walkate Archief is ie­dere woensdag- en donderdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur geopend.

Jubileumexpositie Oranjevereniging


Weekblad dé KRANT, jaargang 11, nummer 22, woensdag  27  mei 2009

KAMPEN - Vandaag de dag spreekt iedereen over de Kamper Oranje Vereniging, maar feitelijk is er in de vorige eeuw een Oranje Vereniging te Kampen opgericht. “Waar die K. dan vandaan komt?

Waarschijnlijk is dat door lang spraakgebruik zo ontstaan, want pas na de Tweede Wereldoorlog spreekt men over de Kamper Oranje Vereniging”, laat Hörchner weten.

De tentoonstelling in het Walkate Archief verhaalt over de 100-jarige geschiedenis aan de hand van oude notulenboeken, fotocollages en programmaboekjes evenals krantenknipsels en brieven. Zoals een brief van 17 juni 1937 waarin het bestuur van KOV “… met verschuldigde eerbied” de gemeenteraad om 300 gulden vraagt om een traktatie van 10 cent voor alle kinderen uit Kampen te kunnen bekostigen.

Naast papieren archieven is er glaswerk, servies en andere herinneringsattributen uit een mooie Oranjeverzameling te bewonderen. Bijzonder is de zilveren diadeem met halsketting uit de Mellerio parure-werkset.

Uit de stukken blijkt dat de Oranje vereniging vooral 'een mannenclub' was, maar dat af en toe ook vrouwen een hoofdrol speelden. Zo besloot een comité van dames in 1923 dat er een vaandel moest komen. “Wat is een vereniging zonder vaandel, zo moeten ze gedacht hebben, want dat was heel gebruikelijk in die tijd”, vervolgt Hörchner. “Moet u zich voorstellen: met het bestuur op het podium in een volle zaal van de Stadsgehoorzaal houdt een dame een speech - dat was bijzonder voor die tijd - als de vaandel aan de vereniging wordt aanboden; dat verdiende een lintje.” Hoewel op het vaandel het jaar 1910 staat, is de vereniging in 1909 opgericht, en wel op 23 november. “Overigens een absurde datum; waarom precies die datum blijft een raadsel”, aldus Hörchner.

Hij werkt momenteel aan een artikel over de beginjaren van de Kamper Oranje Vereniging, dat in de nieuwste Kamper Almanak komt.
De jubileumtentoonstelling ‘100 jaar Kamper Oranje Vereniging’ in het Frans Walkate Archief aan Burgwal 43 is tot en met 25 juni te bezoeken.

De openingstijden zijn op woensdag en donderdag 14.00 tot 17.00 uur en op afspraak

Bij de jubileumtentoonstelling over 100 jaar Kamper Oranje Vereniging leiden oude foto’s en handgeschreven stukken veelal tot gesprekken over de tijden van weleer.


FOTO:  MARISKA OEGEMA

Expositie ‘100 jaar KOV’ geopend  


Vrijdag 24 April 2009  ©2009  Brugmedia

vrijdag 24 april 2009

KAMPEN - In het Frans Walkate Archief is donderdagmiddag de tentoonstelling '100 jaar Kamper Oranje Vereniging’ officieel geopend. Ook droeg de KOV de collectie over aan het archief die de historische spullen nu in beheer heeft. Bezoekers kunnen nog tot en met 25 juni de uitgebreide collectie bewonderen.

Van oude munten tot de notulen uit 1910, de vaandel, programmaboekjes, foto's van het bezoek van Koninging Beatrix in '88 of oude bekers uit 1898 met afbeeldingen van het Koningshuis. In het Frans Walkate Archief is van alles te zien wat met Kampen en de 'Oranje Vereeniging' te maken heeft. Historicus Sam Hörchner mocht in opdracht van het KOV een duik nemen in het verleden van de honderd jaar oude vereniging en nam het publiek mee op een snelle historische reis in het Oranje verenigingsleven. "Het vervelende van het KOV is dat ze honderd jaar hetzelfde doen, met af en toe een grasbaanrace ertussendoor", grapte de historicus.
Het bestuderen van de KOV leverde leuke anekdotes op en geeft een beeld van het Koninginnedag -gevoel in die tijd. "In 1909 ging de Brunnepe Broederband de straat op om bekend te maken dat er een prinsesje geboren was. Het antwoord van de buurtbewoners was in onvervalst Brunneps: 'daar bemuu 'k me niet mee' vertelt de historicus.

De Kamper courant van 1912 berichtte in een advertentie dat er ter ere van Koninginnedag extra zware schapen werden geslacht. In de programmaboekjes van die tijd stond ook het scheren als vast onderdeel op het programma.
”De mannen moeten er in die tijd niet uit gezien hebben, zij scheerden zich alleen op feestdagen", lacht Hörchner.
Dat het KOV een echte mannenclub was blijkt uit het feit dat er geen dames bij zaten. Toen de KOV eindelijk een vaandel kreeg en die door een vrouw werd aangeboden die in de Stagehoorzaal een zaal vol heren toesprak zorgde dat voor veel verbazing en werd ook bekend dat ze het keurig gedaan had.
De verslaggever van de Kamper Courant zorgde er met pagina's vol enthousiaste verhalen voor dat de KOV steeds meer bekendheid kreeg.
Over de datum van oprichting van het KOV bestaat voor velen nog onduidelijkheid, aangezien op het vaandel 1910 staat en het honderdjarige bestaan hierdoor in twijfel wordt getrokken.
”De eerste notulen in 1909 zijn verdwenen maar uit een krantenartikel van 27 november 1909 weten we dat de KOV op 24 november 1909 is opgericht”, legt Hörchner uit. De wereldoorlogen zorgen voor een stop in de feestvreugde. Tijdens de eerste wereldoorlog wed er voor het eerst geen Koninginnedag gevierd. Pas in 1920 is men weer toe aan het Oranjefestijn. "Eigenlijk moet je dat van die honderd jaar aftrekken", besluit Hörchner lachend zijn inleiding waarna de tentoonstelling door voorzitter Jan de Groot officieel wordt geopend.

 Oranjetentoonstelling Koninginnedag open


Dinsdag 28 April 2009  de Stentor ©2009 Wegener NieuwsmediaKAMPEN - De tentoonstelling over honderd jaar Kamper Oranje Vere­niging (KOV) is ook op Koningin­nedag (donderdag) tussen 14.00 en 17.00 uur te bekijken in het Frans Walkate Archief

Het was eerst onzeker of het Archief op de­ze dag de deuren kon openen.

De KOV heeft haar historische collec­tie officieel overgedragen aan het Walkate Archief.

De expositie duurt tot en met 25 juni.

Oranje Vereniging toont pieken en dalen in Frans Walkate Archief

Vrijdag 24 April 2009  de Stentor ©2009 Wegener Nieuwsmedia.door Henriet Dijk

Geen stille expo van honderdjarige


KAMPEN - Het carillon blijft stil op Koninginnedag in Kampen omdat de nieuwe toren in de steigers staat. Maar niet in het Frans Wal­kate Archief bij de tentoonstelling over '100 jaar Kamper Oranje Vere­niging'. Bezoekers aan de expo ho­ren de klokken continue op de actergrond vanaf een cd-speler. Zo wordt het traditionele concert toch nietovergeslagen. Want een volksfeest dat bol staat van tradities, dat is toch het Oranjefeest. Zoveel wordt ook weer dui­delijk op de donderdagmiddag offi­cieel geopende tentoonstelling.

Uit de particuliere collectie van H. Boddeüs is bijvoorbeeld een emaillebeker van Wilhelmina uit 1898 te zien. De verzameling van kop­jes, glaswerk en ander serviesgoed van de Kampenaar gaat door tot aan de geboorte van de jongste Oranjetelg. Nog zo'n traditie. Terwijl de geboorte van Juliana niet de aanleiding vormde voor de oprichting van de Kamper Oranje Vereniging (KOV). „Het heeft wel geholpen", stelt KOV-secretaris Teun de Man. De notabelen in de stad waren ontevreden over de or­ganisatie van de Oranjefeesten tot dan toe. Het ontbrak aan overzicht doordat vele wijkverenigingen elk hun eigen feest hielden. In 1909 wilde de nieuwe KOV dit voor al­tijd goed stroomlijnen. De expositie is zeer divers: Van de eerste notulen tot (model-)sieraden gedragen door blauw bloed en van vele foto's tot programma­boekjes. Uiteraard ook beeldmateriaal van het bezoek van koningin Beatrix en haar familie op Konin­ginnedag 1988. „Een hoogtepunt", aldus De Man. Bij het programma­boekje over het historisch spel 'De aanval van de hertog Karel van Gel­der op de stad Kampen in mei 1510', staat De Man ook stil. „Dat was ons dieptepunt. Dat had de vereniging bijna de kop gekost", zegt hij over deze voorstelling die ergens in de jaren vijftig is opge­voerd. Door het slechte weer viel dit optreden namelijk in het wa­ter. Optochten, kinderspelen en muziekfeesten horen bij Koninginne­dag. Dat was honderd jaar geleden ook al zo, is weer te zien in de exporuimtes. Ook al verandert de in­vulling wel wat. „In de jaren vijftig had je windhondenraces en in de jaren tachtig motorcrosswedstrij­den en grote bands.

Dat is niet meer te organiseren", aldus De Man.


Van de verplaatsing van het monument ter ere van het vijftigjarig regeerjubileum van koningin Wilhelmina

(van de Nieuwe Markt naar de 3e Ebbingestraat) tot de legendarische bejaardentochten

Alles uit de historie van de Kamper Oranje Vereniging heeft een plekje gekregen op de tentoonstelling ter ere van het honderdjarig bestaan.

      

foto Freddy Schinkel

Expositie Kamper Oranje Vereniging

Vrijdag 13 Maart 2009  de Stentor ©2009 Wegener Nieuwsmedia


KAMPEN - De Kamper Oranje Vere­niging viert dit jaar haar 100-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan wordt een tentoonstelling ingericht in het Frans Walkate Archief.

De tentoonstelling zal vanaf eind april tot eind mei te zien zijn. Er zijn inmiddels een aantal interes­sante zaken die deel uit gaan ma­ken van de tentoonstelling. Maar de KOV zou graag gebruik maken van documenten, foto's, medailles en andere zaken die nog bij Kampenaren in de albums zitten of in een oude schoenendoos op de zol­der opgeborgen zijn. De KOV stelt het op prijs als Kampenaren de moeite willen nemen te zoeken naar herinneringen aan vervlogen tijden toen de Koninginnedag vie­ringen anders, maar net als nu, hoogtepunten waren in de stad Kampen.

Er kan contact worden opgeno­men met de secretaris van de KOV: T. de Man tel: 3313356 of per e-mail: tdeman@home.nl.