Previous (left) Next (right)

Affiche tentoonstelling

SNS Historisch Centrum

 Contact            Disclaimer             Facebook             Youtube

Contact disclaimer

Tentoonstelling KRZV geopend

100 jaar Kamper roei en zeil vereniging ‘De Ijssel’

‘Een eeuw roeien in Kamper water’


17 september tot en met 4 november 2009. Een schets in beeld en woord van de geschiedenis van de vereniging

De festiviteiten rondom het hon­derdjarig bestaan van De IJssel be­ginnen precies een eeuw na de op­richting. Op woensdag 16 septem­ber wordt in het Frans Walkate Ar­chief een tentoonstelling over 100 jaar De IJssel geopend. De exposi­tie is opgebouwd rondom de the­ma's: accommodatie, vereniging en roeien. Elk thema is verdeeld in de periodes: 1909-1945, 1945-1990 en 1990 tot heden.door Peter van Mierlo  Donderdag 17 september 2009  de Stentor ©2009 Wegener Nieuwsmedia


KAMPEN - Stijlroeien voor dames. De Paula Augusta. De Roodhuiden. Kamper Watersportdag 1935. Wie wil weten wat er achter deze begrippen schuil gaat kan de ko­mende zes weken terecht in het Frans Walkate Archief. In het monumentale gebouw aan de Burg­wal werd gisteren de expositie '100 jaar roeien in Kamper water' geo­pend. Walkate directeur Herman Harder leidde de expo van de 100-jarige Kamper Roei- en Zeilve­reniging De IJssel in.

Hij werd daar­bij vergezeld van Lois van Driel en Bertus Bakker die op cello en gi­taar 'De Zwaan' en de 'Sonata di Venezia' vertolkten. Twee muziek­stukken die goed pasten in de sfeer van de honderden attributen die een rijk beeld schetsen van de roeisport en het Kamper vaarwa­ter. „Er is veel gegraven in fotoboe­ken, archiefstukken en vooral in het geheugen van mensen om verhalen boven water te krijgen", al­dus voorzitter Miranda van der Weerd.

Ze prees zich gelukkig met een club die „het mooiste vaarwa­ter van Nederland bezit". Instem­mend geknik bij de zestig aanwezi­gen volgde.

De roeivoorzitter werd overdonderd door een gift van het Camper Algemeen Steunfonds. Henk Krans: „Als je de gemeente drie fonteinen aanbiedt en er per gratie eentje mag komen bij het Bolwerk dan blijft er geld over. On­der één voorwaarde: dat de naam CAS zichtbaar is." Van der Weerd stelde meteen voor het geld in het botenfonds te stoppen om verjon­ging van de roeivloot door te voe­ren. Ze nodigde Krans uit om bij de doop van de CAS-boot aanwezig te zijn. „Hopelijk wel een beet­je vlot, want ik ben ook de jongste niet meer," aldus de scherpe Krans die de jubilaris een cheque van 5800 euro overhandigde. Vervol­gens konden de gasten zich in stijl te goed doen aan een high tea.

Donderdag 17 September 2009  ©2009  Brugmedia


KAMPEN – De expositie ‘honderd jaar KRZV De IJssel’ is woensdagmiddag geopend in het Frans Walkate Archief aan de Burgwal in Kampen. De expositie geeft een schets in beeld en woord van de geschiedenis van de vereniging en is tot en met 29 oktober te bezichtigen op woensdag en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur.Tijdens de jubileumdag op 19 september is de expositie extra geopend van 14.00 tot 16.00 uur.
Voor de KRZV is door de stichting CAS een cheque ter waarde van 5800 euro uitgereikt.
De tentoonstelling is ingericht door leden van de vereniging.


Zaterdag 1 augustus 2009  de Stentor ©2009 Wegener Nieuwsmedia

KAMPEN - De Kamper Roei en Zeilvereniging 'De IJssel' is naarstig op zoek naar foto's en ander beeldmateriaal uit de honderdjarige geschiedenis.

In september viert de vereniging dit jubileum met onder andere een jubileumexpositie in het Frans Walkate Archief, waarbij onder andere één van de eerste boten van de KRZV wordt geëxposeerd. Voor aanvullend beeldmateriaal wordt nu een beroep gedaan op Kampenaren die foto's hebben van het verslepen van het botenhuis vanaf de kolk bij het station naar de winterstalling in de Bovenhaven. Ook wordt nog beeldmateriaal gezocht uit de periode 1940-1950, toen de verenigingsactiviteiten op een laag pitje stonden en de watersportdagen die in de jaren '30 werden gehouden. Wie nog informatie of beeldmateriaal heeft, kan contact opnemen met KRZV-secretaris Monique Lamboo via 038-3320602.UITZENDING VAN BRUGTV  © 2009 BRUGMEDIA.NL

‘Een eeuw roeien in Kamper water’

17 september tot en met 4 november 2009.

Een schets in beeld en woord van de geschiedenis van de vereniging


De festiviteiten rondom het hon­derdjarig bestaan van De IJssel be­ginnen precies een eeuw na de op­richting. Op woensdag 16 septem­ber wordt in het Frans Walkate Ar­chief een tentoonstelling over 100 jaar De IJssel geopend. De exposi­tie is opgebouwd rondom de the­ma's: accommodatie, vereniging en roeien. Elk thema is verdeeld in de periodes: 1909-1945, 1945-1990 en 1990 tot heden.Gulle gift en expositie voor jubilerende

Roeiclub zoekt kiekjes