Previous (left) Next (right)

Affiche tentoonstelling

SNS Historisch Centrum

 Contact            Disclaimer             Facebook             Youtube

Contact disclaimer

Kwart eeuw Grafisch Atelier-productie

Tweetal exposities, boek en boekje

25 Jaar Grafisch Atelier  Producten en affiches

van 18 februari tot en met 5 April 2009.

Creativiteit kent in principe geen beperkingen. Naast het maken van prenten hebben de kunstenaars van het Grafisch Atelier altijd de grenzen van de prentkunst opgezocht. Dat leidde in eerste instantie tot de jaarlijkse kalender. Later werden boeken, affiches, kunstmappen en geboortekaartjes gedrukt en speelse producten als een memoryspel, boekenleggers en een bureau-agenda ontwikkeld. Tijdens de tentoonstelling in het Frans Walkate Archief is een overzicht van deze producten te zien en wordt de veelzijdigheid van 25 jaar handgedrukte kunst in Kampen getoond.


Zaterdag 07 Februari 2009  de Stentor ©2009 Wegener Nieuwsmedia

Producten, affiches in 'Walkate', prentkunst in Expositieruimte.

KAMPEN - Het Grafisch Atelier Kampen bestaat momenteel 25 jaar (en een paar maanden). Het kunstenaarscollectief; ooit een 'red­dingsboei' voor radeloze afgestu­deerden van de kunstacademie, is inmiddels een gevestigde waarde in grafisch Nederland. Volgende week worden twee jubileum exposities geopend. In het Frans Walkate Archief (Burgwal 43) opent op 12 februari de ten­toonstelling Producten en Affi­ches. In de vitrines aan de wand wordt een greep getoond uit de rijke historie producties van de vele kunstenaars van het atelier.


Op 14 februari wordt in de Ge­meentelijke Expositieruimte Kam­pen - de voormalige synagoge aan de IJsselkade - de expositie Prent­kunst geopend. Hier zijn vooral hedendaagse werken van de leden van het atelier te zien. In dezelfde ruimte wordt op 7 maart het jubi­leumboek Zilver gepresenteerd.

Het boek belicht niet alleen het verleden van het atelier maar toont tevens vijfentwintig jaar prentenkunst gemaakt in Kam­pen.

Tegelijkertijd is de presentatie van een klein prentenboek van het ate­lier, toepasselijk 'Zilverwerk' gehe­ten.


Zeefdrukken, kalenders, prenten, geboortekaartjes en zegels

Grafische kunst, of grafiek, is veelal ambachtelijk werk waarbij met vlak-, hoog- of diepdruk onder meer zeefdrukken, lithografieën en etsen ge­maakt worden. De prenten worden veelal toegepast in kalenders, kaarten en kunstobjecten voor aan de wand. Zo ontwierp een van de atelierleden, Jet van der Horst, de decemberzegels van 2008. Zeefdrukken, kalenders, prenten, geboortekaartjes en postzegels: het atelier produceert op 25-jarige leeftijd een grote diversiteit aan kunstproducties. „Het is een ontmoe­tingsplaats voor kunstenaars die zich deels of geheel met grafische kunst bezighouden," zegt voorzitter van de werkgroep van het atelier Titus Rudolphy.


Foto’s Freddy Schinkel

Vrijdag 13 Februari 2009  de Stentor ©2009 Wegener Nieuwsmedia


Jo Kleinmeulman, bestuursvoorzitter van de stichting Grafisch Atelier (rechts) en Frans Walkate Archief-direc­teur Herman Harder bekijken een selectie uit de produc­ten van het Grafisch Atelier van de afgelopen 25 jaar: van boekenleggers tot geboortekaartjes, van bu­reau-agenda tot memoryspel en van affiches tot kalenders. De gistermiddag geopende expositie in het Walka­te Archief geeft hier een mooi beeld van. In de gemeentelijke expositieruimte in de voormalige synagoge is vanaf morgen prentkunst uit het Grafisch Atelier te zien.