Previous (left) Next (right)

Affiche tentoonstelling

SNS Historisch Centrum

 Contact            Disclaimer             Facebook             Youtube

Contact disclaimer

Terugblik op het leven en werk van Henk van Ulsen

Memoriam Henk van Ulsen in Walkate Archief

Toch eerbetoon acteur Henk van Ulsen


Kamper Memoriam - Henk van Ulsen

28 Augustus tot en met  21 Oktober 2010


Op 28 augustus 2009 overleed de van oorsprong Kamper toneelkunstenaar Henk van Ulsen. Precies een jaar later werd in het Frans Walkate Archief de herdenkingtentoonstelling KAMPER MEMORIAM HENK VAN ULSEN gepresenteerd.

In deze expositie stond het leven en werk van Van Ulsen en zijn bijzondere relatie tot zijn geboortestad Kampen centraal.   Maandag 30 Augustus 2010,  de Stentor ©2010 Wegener Nieuwsmedia


KAMPEN - Henk van Ulsen was een bijzonder mens. Die conclusie moét je welhaast trekken na het indrukwekkend in memoriam afgelopen zaterdag in het Walkate Archief. Ruim zestig vrienden herdachten, exact een jaar diens overlijden, op ingetogen wijze het leven en werk van de befaamde acteur.

Geen tranen, wel veel respectvolle woorden en af en toe een melancholische lach. Schilder Martin-Jan van Santen, verantwoordelijk voor het allerlaatste portret van de acteur, kreeg de lachers op zijn hand toen hij vertelde van zijn voorstel om het portret op basis van foto's te schilderen. "Foto's nee! Ik wil poseren! Veel en lang!", reproduceerde de schilder de verontwaardigde reactie van Van Ulsen.Jacky ten Hove opent de expositie in het Walkate Archief door een aantal rozen bij het beeld van Henk van Ulsen te leggen.


Foto’s Olger Koopman

Dinsdag 10 Augustus 2010,  persbericht Frans Walkate Archief

Aandacht voor leven en werk van een Kampenaar

Op zaterdag 28 augustus aanstaande wordt in het Frans Walkate Archief aan de Burgwal het ‘Kamper Memoriam’ voor de acteur Henk van Ulsen gehouden. Het is dan exact een jaar nadat deze in 2009 op 82-jarige leeftijd plotseling overleed. Een comité van Kamper burgers nam het initiatief om in de geboortestad van de bekende podiumkunstenaar een passende herdenking te organiseren. Voor deze bijeenkomst zijn vooral Kamper relaties van Henk van Ulsen genodigd. Namens de Gemeente Kampen zal wethouder van Cultuur Jan Wieten het woord voeren. Anderen belichten het leven en werk van Henk van Ulsen. Vooral in relatie tot Kampen en omgeving, de stad die in zijn leven een belangrijke plek had. Tijdens dit ‘Memoriam’ wordt ook een unieke expositie geopend van tastbare herinneringen aan Henk van Ulsen, die geëerd werd met vele onderscheidingen, maar ook met de erepenning in goud van de Stad Kampen. Deze tentoonstelling is gedurende de maand september gratis toegankelijk.


Op 28 augustus 2009 overleed de in Kampen geboren podiumkunstenaar Henk van Ulsen nogal onverwacht. Hij logeerde enkele dagen bij een vriend om te herstellen van een relatief eenvoudige poliklinische ingreep. Tijdens dat verblijf overviel hem een hartstilstand en heette het in alle media dat van Ulsen “in zijn woonplaats Bussum” was overleden. Zijn adres was echter in Amsterdam. Niet lang nadat hij in 1946 het ouderlijk huis verliet, om in de hoofdstad een toneelopleiding te gaan volgen, vestigde hij zich daar aan de Obrechtstraat, vlak achter het Concertgebouw. Bij zijn toelatingsexamen declameerde hij ‘Het Carillon’ van Ida Gerhardt, zijn docente klassieke talen. Het gedicht -geïnspireerd op het beiaardspelen op de Kamper Nieuwe Toren in oorlogstijd- dat hij nog talloze malen zou reciteren. Na zijn cum laude eindexamen volgde het debuut in het Kamper City-theater. En hij blééf naar Kampen komen. Om voeling te houden met “van mijn vaderland mijn moederstad”. Hij blééf over Kampen praten; in vrijwel elk interview. Hij kwam hij er rond voor uit waar hij vandaan kwam. Soms met licht sarcasme, toch meestal waarderend. Hij kwam naar Kampen om hoogtepunten te vieren, jubilea: 12.5, 25, 50 jaar aan het toneel. Hij kwam om zijn stem te lenen aan de 4 mei-herdenkingen en –nu postuum- aan de digitale rondleiding door de stad en door het Stedelijk Museum. En hij werd gevierd in Kampen: met aandacht, een heuse aubade, applaus en recepties. Met de erepenning in goud, compleet met oorkonde. “Bedànkt veur ‘tgolden tientien en de bekeuring!” was zijn repliek.

De 75e verjaardag werd aanleiding voor een maandlang solovoorstellingen in de Koornmarktspoort. De 80e verjaardag was de gelegenheid voor ‘Reflecties’ in het Lutherse kerkje en de expositie ‘Alles behalve Voerman’ in de ‘Synagoge’. Steeds ‘ontbood’ hij zijn gasten naar Kampen!

Hij nam géén afscheid. Er zou met een paar Kamper vrienden nog een vaartochtje op De Rivier worden gemaakt, naar de wijze van Wim Ramaker: “misschien gaan we de IJssel nog wel op” (alleen eerst nog even dat ingreepje).Ineens was Henk van Ulsen er niet meer. Wij moesten afscheid nemen…


Op 3 september 2009 volgden in de Amsterdamse ‘Wester’ dat afscheid en de uitvaart. Korte tijd later werd zijn as, met bloesem en bloemen, overeenkomstig zijn wens vanaf het pontje bij Zalk uitgestrooid op de IJssel. Precies tussen Kampen en Wezep. In die dagen vormde een aantal Kampenaren het comité dat het initiatief nam voor een ‘Kamper Memoriam’ voor Henk van Ulsen. Een bijeenkomst in en voor Kampen met momenten van herinneringen en eerbetoon aan die kleine gróte man; Acteur, Solist, Speler, Kampenaar. Na wat aanvankelijke hindernissen is het nu zover. Precies een jaar na de sterfdag wordt Henk van Ulsen in Kampen ‘uitgeluid’. In het Frans Walkate Archief treffen een aantal (vooral) Kamper relaties van Van Ulsen elkaar. Daar worden herinneringen opgehaald, voorvallen en voorstellingen herbeleefd. Cultuurwethouder Wieten spreekt namens het gemeentebestuur. Er wordt met moderne middelen nog eens naar optredens gekeken en geluisterd. Echo’s van een acteursbestaan. Aandacht voor kunstenaar en kunstliefhebber Henk van Ulsen, en zijn plek in de Kamper samenleving. Met mensen die hij daar kende en hem gekend hebben.


Tenslotte wordt een speciale tentoonstelling geopend waarin iedereen dat allemaal in alle rust kan bekijken. De expositie heeft een gastvrij onderdak bij het Frans Walkate Archief, waar Henk van Ulsen veel mee had. Hij schonk het een aantal interessante vondsten. Ook bij deze gelegenheid ontvangt het Archief erfstukken uit de nalaten-schap. Aan de expositie werd vriendelijke medewerking verleend door het ‘Theater Instituut Nederland’ in Amsterdam dat ondermeer toneelkleding, foto’s en drukwerken in bruikleen gaf. ‘De Fundatie’ in Zwolle stelde doeken van Voerman en het portret dat Rashid ben Ali maakte beschikbaar. En er zijn documenten en voorwerpen uit particu-lier bezit te zien. In totaal een belangwekkende en interessante terugblik op het leven en werk van ‘onze’ Henk!


De tentoonstelling in het Frans Walkate Archief, Burgwal 43, is van 1 september tot 23 oktober op woensdag- en donderdagmiddag (en enkele zaterdagen) gratis toegankelijk.

Woensdag 14 april 2010     de Stentor ©2010 Wegener Nieuwsmedia


KAMPEN - Er komt toch een eerbetoon voor de vorig jaar overleden acteur Henk van Ulsen, die warme banden onderhield met zijn geboortestad Kampen.

Dankzij de welwillende medewerking van het Frans Walkate Archief kan het vijfkoppige burgercomité haar ideeën voor een Kamper Memoriam alsnog doorzetten. Een gratis te bezoeken expositie met gedenkwaardigheden uit leven en carrière van de acteur is daar onderdeel van. De tentoonstelling wordt op 28 augustus, de sterfdag van Van Ulsen, geopend met een bescheiden, besloten bijeenkomst.

Het burgercomité had bijna de handdoek in de ring gegooid. De vijf Kampenaren kwamen in actie kort na het overlijden van Van Ulsen. Blijvende onzekerheid over gemeentelijke medewerking en subsidie, vooral veroorzaakt door formele en praktische hobbels, maakte dat het comité niet door kon pakken. "Best aardige contacten, maar er kwam niks uit", vat comitélid Rudolf Roukema het samen.

Hij wil echter vooral vooruitkijken, nu een locatie is gevonden. Het comité moet hard aan het werk om de Kamper Memoriam voor te bereiden.

De nadruk bij de expositie ligt op de banden die Van Ulsen had met stad en streek. "Al zijn jubilea heeft hij in Kampen gevierd", stelt Roukema. Hardop denkend ziet hij bijvoorbeeld ook toneelkleding en penningen en munten van de acteur naar Kampen komen. Ook worden er compilaties van beeld- en geluidopnames getoond.

Op 28 augustus - tijdens een eenvoudig eerbetoon - worden er ook enkele schilderijen uit de nalatenschap van Van Ulsen, waaronder één waar hij zelf op staat, overgedragen aan het archief.


Donderdag  22 april  2010     © brugmedia.nl

KAMPEN- In het Walkate Archief wordt op 28 augustus een eerbetoon gehouden aan de vorig jaar overleden acteur Henk van Ulsen. Het burgercomité heeft zich ingezet voor een waardig 'Kamper Memoriam'. En met de royale medewerking van het Frans Walkate Archief is het toch mogelijk om het bedoelde eerbetoon in Kampen vorm en inhoud te geven. Aanvankelijk was het voornemen om op 8 mei, de geboortedatum van de taalkunstenaar, iets te organiseren. Nu wordt dat naar eind augustus verzet. Terwijl ideeën werden uitgewerkt, was er regelmatig overleg met het Kamper gemeentebestuur. Op verzoek werd een bescheiden begroting ingediend. Maar er kwam maandenlang geen toezegging. Op een bepaald moment moest het comité concluderen dat er een te grote onzekerheid bestond over de uitvoerbaarheid van de plannen. Dat, ondanks vriendelijke toezeg­gingen van ondermeer het voor­malig City-theater en het Stedelijk Museum. "In de periode voor de gemeenteraadsverkiezingen resul­teerde deze conclusie in teleurge­stelde reacties vanuit het publiek en de plaatselijke politiek", aldus een woordvoerder van het comité "Even leek er opnieuw kans te zijn op gemeentelijke bijval, vooral na besparende aanpassingen van de plannen. Helaas bleken er nu ook formele voorwaarden te zijn, waar­voor het comité geen oplossing

zag. Voor het particulier initiatief zijn, ondanks de enthousiaste inzet, de mogelijkheden beperkt."

Gratis toegankelijke expositie

Daarom is het comité blij met het aanbod van directeur Herman Har­der van het Frans Walkate Archief, (FWA) om het' Kamper Memoriam' in zijn Archief te organiseren. Met het oog op een zorgvuldige voor­bereiding, is de datum opgescho­ven naar de sterfdag van Henk van Ulsen; 28 augustus. Er bestond al­tijd een vriendschappelijke relatie tussen Henk van Ulsen en het FWA. De acteur trad er verschillende keren op bij officiële gebeurtenis­sen en deed diverse schenkingen aan het Archief. Ter gelegenheid van het 'Kamper Memoriam' zullen ondermeer enkele geschilderde portretten uit Van Ulsen's nalaten­schap aan het Archief worden overgedragen.

Het eerbetoon bestaat uit een eenvoudige bijeenkomst. Aanslui­tend een expositie van memora­bilia uit het leven en de carrière van de nationaal bekende acteur, toegespitst op de levenslange banden met zijn geboortestad en -streek. Compilaties van beelden geluidfragmenten van zijn optredens zijn in deze expositie te bekijken. De tentoonstelling in het Frans Walkate Archief is voor be­langstellende burgers gedurende enkele weken gratis toegankelijk. Waarschijnlijk worden tijdens het eerbetoon nog enkele andere initiatieven van het burgercomité gepresenteerd. Bovendien zal het Frans Walkate Archief, dat jaarlijks de bekende 'Kamper Almanak' uitgeeft, in de editie 2010 speciale aandacht aan het leven van Henk van Ulsen en zijn Kamper raak­vlakken besteden. Binnenkort zal nadere informatie, zoals de ope­ningstijden, nog worden gemeld. Het burgercomité 'Kamper Memo­riam Henk van Ulsen', dat meteen na zijn overlijden op 28 augustus 2009 begon met zijn voorbereidin­gen, bestaat uit Jacky ten Hove-Jacobze, Annelies Bossink en de heren Jaap van Gelderen, Jeroen Kummer en Rudolf Roukema.


Woensdag 11 Augustus 2010,  de Stentor ©2010 Wegener Nieuwsmedia


KAMPEN - Exact een jaar na zijn overlijden, op 28 augustus, vindt in het Frans Walkate Archief aan de Burgwal het 'Kamper Memoriam' voor acteur Henk van Ulsen (1927-2009) plaats. Het eerbetoon aan de bekende acteur in zijn geboortestad Kampen is een initiatief van een comité van vijf Kamper burgers.

Voor de besloten bijeenkomst zijn vooral Kamper relaties van Henk van Ulsen genodigd. Cultuurwethouder Jan Wieten zal, namens de gemeente Kampen, het woord voeren, en het leven en werk van de podiumkunstenaar, vooral in relatie tot Kampen en omgeving, de stad waaraan hij verknocht was.

Tijdens dit memoriam wordt ook een expositie geopend met tastbare herinneringen aan Henk van Ulsen. Deze tentoonstelling is gedurende de maand september gratis toegankelijk voor iedereen. Van Ulsen had veel op met het Frans Walkate Archief en schonk het een aantal interessante vondsten. Ook bij deze gelegenheid ontvangt het archief erfstukken uit de nalaten-schap. Verder maken toneelkleding, foto's en drukwerken deel uit van de expositie, in bruikleen gegeven door het Theater Instituut Nederland in Amsterdam. De Fundatie in Zwolle stelde doeken van Voerman en het portret dat Rashid ben Ali van hem maakte beschikbaar. En er zijn documenten en voorwerpen uit particulier bezit te zien. Het geheel biedt een interessante terugblik op het leven en werk van de acteur.

Henk van Ulsen verhuisde in 1946 naar de hoofdstad om daar een toneelopleiding te gaan volgen. Maar Kampen bleef in zijn hele leven een belangrijke rol spelen. Hoogtepunten vierde hij hier, zoals jubilea. Ook 'leende' hij zijn stem aan de 4 mei-herdenkingen. En Kampen waardeerde zijn verdiensten met een erepenning in goud.

De tentoonstelling in het Frans Walkate Archief, Burgwal 43, is van 1 september tot 7 oktober op woensdag- en donderdagmiddag (en enkele zaterdagen) gratis toegankelijk


Indrukwekkend memoriam Henk van Ulsen

Wethouder Jan Wieten sprak voornamelijk over de betekenis van Kampen voor Van Ulsen. Wieten omschrijft het als een soort haatliefde verhouding, waarbij de liefde het toch altijd won. "Zelfs in Amsterdam kwam hij er zonder gene en veelvuldig voor uit dat hij een trotse Kampenaar was. Hij kwam er altijd weer terug. Kort voor zijn dood leende hij zijn stem nog uit voor een stadswandeling. Het is een onvoltooide symfonie gebleken." Wieten beloofde en passant op zoek te gaan naar een plein of straat om 'deze grote Kampenaar' passend te eren.

Historicus Jaap van Gelderen vond de liefde voor Kampen opmerkelijk 'als je bedenkt dat hij op zijn achttiende de culturele schraalheid de stad al was ontvlucht'. "Hij stond erop om in 1949 zijn debuut in het City Theater in Kampen te houden. In het oeuvre dat hij daarna opbouwde was regelmatig een vleugje Kampen te ontdekken. Tegelijkertijd kon hij kerkvoogden en wethouders tot razernij drijven."

Doodse stilte toen plots de stem van Henk van Ulsen door de zaal schalde. Een auditief presentje van uitgeverij Rubinstein, die een luisterboek heeft uitgegeven 'Ida Gerhardt, gedichten en psalmvertalingen'. Uiteraard voorgelezen door haar beschermelinge Van Ulsen. Vervolgens wandelde het hele gezelschap naar de Koornmarkt 7. Onder een weelderig zonnetje - wat volgens medeorganisator Rudolf Roukema bijna geen toeval kon zijn - werd daar een plaquette onthuld op de woning waar van Ulsen zijn jeugd doorbracht. Het memoriam eindigde in het Walkate waar het glas werd geheven en Jacky ten Hove de expositie ter ere van Henk van Ulsen opende. Deze expostie is nog tot 21 oktober gratis toegankelijk.

‘Kamper Memoriam’ voor acteur Henk van Ulsen (1927-2009)

Schilderijen Van Ulsen te koop bij Expositie

Vrijdag 27 Augustus 2010, de Stentor ©2010 Wegener NieuwsmediaKAMPEN - De expositie ter ere van Henk van Ulsen die vanaf 1 september in het Walkate Archief te zien is, bevat ook enkele tientallen stukken van de beroemde Kamper acteur zelf. Deze aquarellen en schilderijen zijn bovendien voor een 'vriendenprijsje' te koop.

Onderwerpen zijn vooral landschappen als de IJsselstreek tussen Kampen, Zalk en Wezep, Het Wezeper bos en de Wezeperheide. Van Ulsen had namelijk ook een buitenverblijf in Wezep. Verder schilderde hij herinneringen aan Domburg en de Zeeuwse kust, en aan Spaanse landschappen.

Deze tentoonstelling is van 1 september tot en met 7 oktober gratis voor belangstellenden toegankelijk.

Voorafgaand aan de expositie, zaterdag aanstaande, zal in het Frans Walkate Archief het 'Kamper Memoriam' voor Henk van Ulsen gehouden worden. In deze bijeenkomst wordt, exact een jaar na diens overlijden, stilgestaan bij de relatie van de bekende acteur en taalkunstenaar met zijn geboortestad Kampen. Voor deze besloten bijeenkomst zijn vooral Kamper relaties van Henk van Ulsen genodigd