Previous (left) Next (right)

Affiche tentoonstelling

SNS Historisch Centrum

 Contact            Disclaimer             Facebook             Youtube

Contact disclaimer

Bekende Kamper koppen bij Frans Walkate Archief

C.H.L.MIDDELKOOP (1857-1931)

In september 2010 ontving het Frans Walkate Archief een omvangrijke schenking van tekeningen, ontwerpschetsen, aquarellen, pastels en studiemateriaal van de schilder/tekenaar C.H.L. (Cornelis Helenis Lodewijk) Middelkoop (1857-1931).

De in Nieuwkuik geboren Middelkoop woonde en werkte van 1882 tot 1890 in Den Haag, waar hij studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten. Daarna woonde hij in Doetinchem en Terborg en waarschijnlijk ook enige tijd in Gaanderen.

Aan het eind van de 19de eeuw zal hij naar Kampen zijn vertrokken, waar hij bleef tot zijn dood in 1931. In het Kamper Adresboek over 1897 wordt hij vermeld als ‘porceleinschilder’. Het is de periode dat in Kampen wordt getracht een keramiekindustrie van de grond te krijgen, wat mogelijk de reden voor zijn komst naar de stad geweest. In jongere adresboeken staat hij vermeld als kunst- of emailleschilder. In die laatste hoedanigheid was hij werkzaam voor de emaillefabrieken van H. Berk en Zonen.

De wisseling van beroepsomschrijving en een nogal ambulante wooncarriëre wijzen waarschijnlijk op een zwaar bevochten bestaan, waarin hij toch een eigen positie in de plaatselijke gemeenschap zal hebben verworven. Zo behaalde hij in 1903 en 1907 diploma’s op plaatselijke tentoonstellingen. Zijn oeuvre is breed georiënteerd, zowel qua onderwerp als gehanteerde techniek. Het bestaat uit autonoom en toegepast werk.

Naar aanleiding van de schenking heeft het Frans Walkate Archief besloten enkele tentoonstellingen aan C.H.L. Middelkoop te wijden. Zomer 2011 staat zijn vrije werk centraal, hoofdzakelijk bestaande uit olieverfschilderingen, aquarellen en pasteltekeningen. Het meeste tentoongestelde werk is nog eigendom van de familie. Er zijn opvallend veel riviergezichten en avondscènes. Een aantal ervan is gesitueerd in of rond Kampen. In een later stadium zal aandacht worden besteed aan Middelkoops toegepaste werk, waaronder zijn fantasierijke en kleurige ontwerpen voor keramiek en emaille.


Donderdag 15 september 2011,  de Stentor ©2011 Wegener Nieuwsmedia

KAMPEN - In het Frans Walkate Ar­chief (Burgwal 43 Kampen) zijn vanaf vandaag bekende Kamper koppen Van vroeger en nu te zien.

De portretten, onder andere verza­meld door de voormalige directeur van de huidige SNS bank, zijn af­komstig uit de collectie van het ar­chief. De portrettengalerij bevat schilderijen en tekeningen van uit­eenlopende sleutelfiguren in Kam­pen over een periode van ruim twee eeuwen. De tentoonstelling is tot en met donderdag 17 novem­ber elke woensdag- en donderdag­middag te bekijken, van 14.00 tot 17.00 uur.

© www.walkatearchief.nl

Vrijdag 8 juli 2011,  de Stentor ©2011 Wegener Nieuwsmedia

MIDDELKOOP

Het Frans Walkate Archief in Kam­pen heeft uit de omvangrijke schenking van tekeningen, ontwerpschetsen, aquarellen, en pas­tels van de schilder en tekenaar Cornelis Middelkoop een zomerex­positie samengesteld. Die is vanaf heden op openingstij­den te bezichtigen. Middelkoop woonde in Kampen, wat in een deel van zijn werk terug is te zien.

Weekblad dé KRANT, jaargang 13, woensdag 13 juni 2011 door Mariska Oegema

Het Frans Walkate Archief heeft een unieke expositie ingericht met werk van de Kamper kunstenaar C.H.L. Middelkoop. De werken zijn afkomstig van een omvangrijke schenking van de familie Middelkoop.

 “Ik ben er trots op me verbonden te voelen met een man die ik nooit heb gekend”, aldus kunstenares Renée Middelkoop (vierde generatie) bij de opening van de tentoonstelling. “Het is een ontdekkingstocht naar mijn eigen zijn geworden. Mijn overgrootvader was een eigenzinnig, avontuurlijk man. Hij zat vol humor en schuwde geen kritiek, getuige de spotprenten.” Renée Middelkoop en haar moeder Wil zijn blij dat de tekeningen, ontwerpschetsen, aquarellen, pastels en studiemateriaal van Cornelis Helenis Lodewijk Middelkoop (1857-1931) door het Walkate Archief worden geconserveerd. De in Nieuwkuijk geboren Middelkoop heeft vanaf 1894 in Kampen gewoond. In die tijd was hij was onder meer als kunst- en emailleschilder werkzaam voor de fabrieken van H. Berk en Zonen.

De schenking is voor het Walkate Archief reden om aandacht aan het werk van Middelkoop te wijden. “Deze zomertentoonstelling is als opmaat naar 2012, waarin een artikel in de Kamper Almanak en een tentoonstelling met zijn toegepast werk staan gepland”, verklapt directeur Herman Harder. “Het gaat om een enorme collectie, manden vol uit zijn academietijd met aantekeningen, krantenknipsels en foto’s die hem kennelijk hebben geïnspireerd.” Momenteel wordt alles geïnventariseerd en beschreven. Het werk omvat veel riviergezichten en avondscènes in en rond Kampen.

Renée Middelkoop schenkt Herman Harder een reproductie.

FOTO: MARISKA OEGEMA

Tentoonstelling

Aquarellen, pastels en olieverfschilderijen, o.a. Kampen en omstreken.


Unieke Expositie


Zomerexpositie in Frans Walkate Archief