Previous (left) Next (right)

Affiche tentoonstelling

SNS Historisch Centrum

 Contact            Disclaimer             Facebook             Youtube

Contact disclaimer

Portretten uit de collectie van het Frans Walkate Archief

10 september tot en met 17 november 2011


In de jaren dertig van de vorige eeuw nam Frans Walkate de uitgave van de Kamper Almanak als cultuurhistorisch jaarboek over van Ph. Zalsman. Om de inhoud te kunnen waarborgen begon hij met het verzamelen van historisch materiaal over de gemeente Kampen en omgeving. De verzameling die hij zo opbouwde vormt de basis voor het huidige Frans Walkate Archief en is nog steeds een belangrijk uitgangspunt van de door deze instelling ontplooide activiteiten.

Een interessant bestanddeel van de collectie zijn de door de jaren heen bijeengebrachte portretten. Vaak zijn dat afbeeldingen van prominente Kamper burgers, of van anonieme figuren die zijn vereeuwigd door kunstenaars die een band met Kampen hadden en die als voorbeeld van hun kunnen in de verzameling zijn opgenomen.

Sinds een paar jaar wordt de portrettengalerij ook uitgebreid door middel van gerichte opdrachten. De in Kampen woonachtige kunstenaar Martin-Jan van Santen werkt aan een reeks schilderijen van personen die in de huidige gemeente een markante rol in het maatschappelijke leven vervullen of hebben vervuld. Ze vormen een mooie aanvulling op de bestaande verzameling en versterken de band met de actualiteit.

Voor het eerst wordt dit omvangrijke en markante collectieonderdeel van het Frans Walkate Archief door middel van de nu getoonde selectie in een aparte tentoonstelling centraal gesteld.

Dat levert een verrassend en heterogeen beeld op. Er zijn stijve dominees, statige echtparen, flamboyante vrouwen, spraakmakende muzikanten, naamloze modellen en bekende kunstenaars uitgebeeld. Sommige werken zijn in hun opzet onhandig en naïef, andere professioneel en doeltreffend. De getoonde werken beslaan een periode van ruim twee eeuwen. De meeste zijn geschilderd in olieverf, maar er wordt ook een aantal tekeningen en aquarellen getoond. De prachtige en omvangrijke verzameling fotografische portretten waarover het Frans Walkate Archief beschikt wordt dit keer buiten beschouwing gelaten. Mogelijk komen ze later nog eens aan bod.