Previous (left) Next (right)

Affiche tentoonstelling

SNS Historisch Centrum

 Contact            Disclaimer             Facebook             Youtube

Contact disclaimer

Van 14 april t/m 30 juni exposeren de kunstenaars Lolkje van der Kooi en Machiel Braaksma in het SNS Historisch Centrum in Kampen. Beide kunstenaars studeerden destijds in 1979 aan de CABK en tonen voor het eerst samen hun werk in Kampen onder de noemer ‘Kampen revisited’. Lolkje van der Kooi toont zeer gedetailleerde potloodtekeningen en Machiel Braaksma geassembleerde beelden, samengesteld uit bestaande voorwerpen.


Next (right)

Kampen Revisited

Recentelijk realiseerde Braaksma zijn Fries en Chineestalig boek ‘Harrekrammele’ dat inmiddels is bekroond met het predicaat Best Verzorgde Boek 2015 en in het najaar in het Stedelijk Museum in Amsterdam te zien zal zijn.

Werk van Machiel Braaksma bevindt zich onder andere in de collectie van het Fries Museum, Museum Drachten, USC Santiago de Compostela en bij verzamelaars.

Over zijn werk zegt hij:

”Ik probeer altijd tegenovergestelde begrippen in één beeld te verenigen. Een beeld moet zowel ingetogen als uitgesproken zijn, iets onthullen en vérhullen, antwoorden geven en vragen stellen, en, souplesse etaleren door logica en gekte hand in hand te laten gaan. Schoonheid is nooit mijn vertrekpunt en evenmin een eindstation: de schoonheid ligt ergens in het beeld besloten.

Wat ik van mijn beelden verlang is dat ze oorspronkelijk zijn, onverwisselbaar en dat ze een hele lange adem hebben. Ik ben op zoek naar slagvaardige, resolute beelden, die ongegeneerd en innemend kunnen zijn. Beelden met een uitbundige integriteit en een schaamteloze innerlijke schoonheid. Wanneer een beeld deze eigenschappen stationair kan uitdragen, en niet blijft steken in een hoogtepunt, dan is er sprake van een lange adem: permanente concentratie, verdienstelijke koppigheid en is het wat mij betreft geslaagd.”

Machiel Braaksma

www.machielbraaksma.nl


Lolkje van der Kooi

www.lolkjevanderkooi.nl

De tentoonstellingen in het SNS Historisch Centrum is geopend op woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 uur- 17.00 uur.

Tijdens het Museumweekend 17 - 18 april van 10.00 uur- 17.00 uur.Lolkje van der Kooi

Lolkje van der Kooi werkt voornamelijk met potlood, in alle facetten en gradaties.

Met enorme precisie tekent ze flora en fauna, met een speciale voorkeur voor de autonome wereld van het leven onder water. Dat laatste kan variëren van bijzondere vissen en wonderlijke kwallen tot aan volslagen onbekende, fascinerende zeecreaturen.  Ze kiest ervoor haar onderwerpen geïsoleerd, verstild en uiterst gedetailleerd weer te geven zonder verdere versiering. Er is een innerlijke drive om bij het zien van een bijzondere structuur, van bijvoorbeeld een kwal, deze over te brengen op papier en tegelijkertijd het weergegeven onderwerp naar een hoger niveau te tillen dan slechts een correcte weergave van de werkelijkheid. Zo weet ze de bijzondere autonomie te vangen in een meesterlijk spel met licht en donker en in de subtiliteit van lijnen.

Een sterke licht-schaduwwerking zorgt voor ruimtelijkheid en maakt dat het afgebeelde nog tastbaarder lijkt en soms zelfs licht lijkt te geven. In hun eenzaamheid zijn haar afgebeelde dieren ontroerend, gracieus en waardig.  In zekere zin vormen Lolkje van der Kooi’s tekeningen een monument en wordt haar onderwerp onsterfelijk, en komt ze dicht bij de ziel van de geportretteerde. Naast haar werk als beeldend kunstenaar is Lolkje van der Kooi docent aan de opleiding Communication and Multimedia Design van de NHL Hogeschool Leeuwarden.  Werk van Lolkje van der Kooi bevindt zich onder verschillende verzamelaars in binnen- en buitenland.


Quotes

Machiel Braaksma: ”Ik zet alles op de ’ juiste’ manier in de verkeerde volgorde.”


Lolkje van de Kooi: “Ik vind het een mooie gedachte dat ik een dood dier via beeld een tweede leven kan geven”

Machiel Braaksma


Het werk van Machiel Braaksma heeft een licht Dadaistische inslag. Door middel van associëren legt hij allerlei verbanden tussen zaken die normaal gesproken weinig met elkaar te maken hebben.  Braaksma plukt dingen uit het dagelijks leven, monteert ze opnieuw en schept zo met het nieuwe beeld dat ontstaat situaties die hilarisch, ontroerend, verwarrend, relativerend of becommentarierend zijn. Dit vertaalt zich in beelden, collages, teksten en performances.