Previous (left) Next (right)

Affiche tentoonstelling

SNS Historisch Centrum

 Contact            Disclaimer             Facebook             Youtube

Contact disclaimer

In het SNS Historisch Centrum in het kader van de Hanzedagen de expositie ‘Just Money’.

De expositie gaat uit van de Numismatische Kring Kampen-Zwolle en is ingericht door Albert Holtland, Kamper jurist, raadslid en numismaat. De tentoonstelling geeft een overzicht van de ontwikkeling van de Camper Stadsmunt vanaf 1375 en van het Nederlandse geld in het guldentijdperk, tot de invoering van de euro op 1 januari 2002.

De eerste Camper munt, een dubbele goot, werd waarschijnlijk geslagen in 1375 in aanwezigheid van de Utrechtse bisschop Aernoud van Hoorne (1364-1378).

Vanaf 1596 - midden in de Tachtigjarige Oorlog met Spanje en aan het begin van de Gouden Eeuw - worden er in Kampen op flinke schaal munten geslagen. Ze werden vooral veel gebruikt tijdens het VOC-tijdperk. De Kamper leeuwendaalders, zilveren rijders, zilveren en gouden dukaten, arendschellingen, duiten, florijnen en rijksdaalders zijn over de gehele wereld teruggevonden. Op deze tentoonstelling is een aantal ervan weer bij elkaar gebracht. De opening zal worden verricht door Albert Holtland.


Openingstijden: tijdens de Hanzedagen op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en op zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.


Next (right)

Just Money


De tentoonstellingen in het SNS Historisch Centrum is geopend op woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 uur- 17.00 uur.