Previous (left)

CONTACT  


DISCLAMER


Contact

Contact SNS Historisch Centrum Next (right)Next (right)

Kamper AlmanakDe Kamper Almanak is een cultuurhistorisch jaarboek voor Kampen en de nabije omgeving. Een bron van informatie over het Kampen van vroeger en nu.


De Kamper Almanak is een jaarlijkse uitgave van het Frans Walkate Archief (SNS Bank) en werd voor het eerst uitgegeven in 1928 door uitgever/drukker Ph. Zalsman, met medewerking van de vereniging 'Kampen Vooruit'. Het belangrijkste bestanddeel was toen een uitvoerig adressenbestand van Kamper personen en instellingen.

Terecht dacht men met dit boek in een bestaande behoefte te voorzien.

In 1938 nam de Nutsspaarbank (rechtsvoorganger van de SNS Bank), met Frans Walkate als directeur, de uitgave over, en vulde die aan met een katern geschiedkundige bijdragen.

Op Wereldspaardag (31 oktober) gaf de bank de Almanak als premie aan haar klanten.

Dit was het begin van een lange verzameltraditie: in vele Kamper huishoudens is een complete serie Almanakken aanwezig.

Eén van de doelen van deze uitgave was de (historische) aantrekkelijkheden van Kampen onder de aandacht te brengen. De Kamper Almanak heeft deze functie tot op heden vervuld.


De Almanak heeft in de afgelopen decennia een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. Naast een belangrijk naslagwerk is zij een interessante spiegel van de tijd geworden. Jaarlijks wordt de formule onder de loep genomen en waar nodig veranderd en/of verbeterd. Zo is de rol van het beeldmateriaal toegenomen, onder meer door het toevoegen van een fotokroniek en in opdracht vervaardigde tekeningen. Sinds 2006 bevat de Almanak een stripverhaal gebaseerd op actuele locale gebeurtenissen. Vrijwel alle afbeeldingen worden in full colour gereproduceerd.


Nog steeds maakt de SNS Bank het mogelijk dat het Frans Walkate Archief jaarlijks een Kamper Almanak uit kan geven, die geïnteresseerden gratis af kunnen halen.

Het jaarboek, met een oplage van 4000 stuks, bevat artikelen over cultuur, geschiedenis en natuur van Kampen en de regio. Samen met de omvangrijke en groeiende collectie van het Frans Walkate Archief levert de Kamper Almanak een waardevolle bijdrage aan het behoud van de historie en het vergroten van de bekendheid van de stad Kampen.


Het Frans Walkate Archief heeft in 2010 een actieve rol gespeeld bij de totstandkoming van de Kamper Canon, een overzicht van de geschiedenis van Kampen aan de hand van vijftig ‘lemma’s, die als speciale uitgave in de Kamper Almanak 2010 is opgenomen.   

Meer >>>

Kamper Almanak 2015

Kamper Almanak 2014

Kamper Almanak 2013

Kamper Almanak 2012

Kamper Almanak 2011

Kamper Almanak 2010

Kamper Almanak 2009

Kamper Almanak 2008

Kamper Almanak 2007
Kamper Almanak 2006

Kamper Almanak 2005

Kamper Almanak 2004

Kamper Almanak 2003

Kamper Almanak 2002

Kamper Almanak 2001

Kamper Almanak 2000

Kamper Almanak 1928

Kamper Almanak register historische bijdragen

Overzicht covers

Almanak Almanak 2 Almanak 3 Next (right)