Previous (left) Next (right) SNS Historisch Centrum

SNS Historisch Centrum

 Contact            Disclaimer             Facebook             Youtube

Contact disclaimer

Collectie

In het Frans Walkate Archief aanwezige archievenAlgemene Hulpbank Kampen

archief

Algemene Raad van Armenzorg

archief

B.O.V. (Brunneper Oranje Vereniging)

archief o.a. jaarprogramma's

Begrafenis en Medicijnfonds

archief

Berk, Koninklijke emaillefabrieken

archiefstukken

Berk, G.L. (Gait)

archief

Bijzonder onderwijs te Kampen

archief / notulen

Bijzonder Vrijwillige Landstorm

stukken

Boele, familie

archiefstukken

Boer, H. (architect)

archief

Boswachters, De

audiovisueel en merchandising

Bouwvereniging Des Werkmansvriend Kampen

archief

Bouwvereniging Patrimonium Kampen

archief

Bouwvereniging "Onze Woning" Kampen

bescheiden enz.

Bouwvereniging "Eigen Haard" Kampen

bescheiden enz.

Campen, Stichting

archiefstukken

C.O.A.K.

O.A. jaarboeken

Christelijk Historische Jongerengroep

archief/notulen 1931

Christelijke Vrouwenvereniging Kampen

archief

Comité "Welcome Again Veterans"

archief

Ennema, J.

archief

Euterpe, Zangvereniging

archiefstukken

Fehrmann, C.N.

familiearchief en persoonlijk archief

Frans Walkate Archief

archief

Gallé, familie

archiefstukken

Gasfabriek Kampen

documentatie

Gelder, Van Stichting

diversen

Gemengd Koor, Zangvereniging (Kampen)

archiefstukken

Gereformeerde Jongelingsbond Kampen

archiefstukken

Grafisch Atelier Kampen, Stichting

archief

Handel en Nijverheid, afdeling Kampen

archief

Hanswijk Pennink, Van

familie-archief

Hoofdcursus

archiefstukken

Hotel des Pays - Bas Kampen

archiefstukken

Houthandel Cramer

kasboeken

Instructiebataljon, School voor verlofsofficieren, hoofdcursus

stukken

Jansen - van Gelder

familie-archief

K.H.V. (Kamper Hengelaars Vereniging)

archief

K.O.V. (Kamper Oranje Vereniging)

o.a. programmaboekjes

Kamper Cantorij

archiefstukken

Kamper Courant

archief / diversen

Kamper Lyceumclub

archiefstukken

Kamper Rederijkers

archief

Kamper Roei- en Zeilvereniging (K.R.Z.V.) "De IJssel"

archief

Kamper Sportraad

archief

Kamper Vereniging voor Handel en Nijverheid

archief

Kraal, W. jr.

archief

Kristen, H.G. architectenbureau

archiefstukken

Kolff, W.J.

documentatie

Landbouwtentoonstelling 1913


Leesbibliotheek (sociëteit)

notulen

Leessociëteit

archief

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,departement Kampen

archief

Moerman, H.J.

archief

Muntschool Kampen

o.a. absentielijsten

Muziek - en toneelvereniging Arion - Thalia

archiefstukken

Muziekcommissie

notulen

Muziekschool Kampen

archiefstukken

muziekuitvoeringen te Kampen

Ordonnantiën enz.

NCVB

diversen

Nederlands Onderwijzersgenootschap,afd. Kampen

archief / notulen

Ondernemersvereniging Kampen

archief

Personeelsvereniging Berk

archief

Pharmaceutische Vereniging Kampen

archief / notulen

Plaatselijk Crisiscomité (Kampen)

archief

programma's toneelen (voornamelijk 19de en 20ste eeuw)

bundels

Rederijkerskamer "Van der Palm"

archiefstukken

Reijers, A.J.

archief

Smit en ten Hove, sigarenfabriek

archief

Snoep, familie

archief

Sociëteit 't Collegie"

archief

SROI

diversen

St. Caecilia, R.K. Gemengde Zangvereniging (Kampen)

diversen

St. Caecilia, R.K. Opera en Operettekoor (Kampen)

diversen

Stadsziekenhuis Kampen

documentatie

Stedelijk Orkest Kampen

archiefstukken

Stichting Vrouwenemancipatie Kampen

diversen

Stoomtram Lichtmis Hasselt-Kampen, aanleg van

archief

T.B.C. Kampen, Stichting

archief

Tesselschade

archiefstukken

Tennisclub "K.J.L.T.C." (Kampen)

stukken

Timmermansbus

archief

Tirion

familie-archief

Vereniging "Geregeld schoolgaan"

archief

Vereniging tot steun aan Behoeftige kraamvrouwen

archief

Vereniging Karel Doorman

archief

Vereniging tot bevordering van de Bijenteelt in Nederland, afd. Kampen

archief

Vereniging tot bevordering van Vlijt en Goed Gedrag

archiefstukken

Vrijmetselaarsloge Le Profond Silence Kampen

archief

Vrouwencafé "Anna" (okt. 1984-okt.1994) (Kampen)

archief

Vrouwenraad Kampen, Stichting

archief

VVV Kampen

o.a. publicaties

Walkate, Frans

archief

Watersportcentrum Kampen, Stichting

archief

Weense kinderen in Kampen

archief

Welcker, Clara

archief

Wereldoorlog, Eerste en Tweede

stukken en bescheiden

Wintersoirées (verschillende 'soorten')

archiefstukken

Wiersma, Hans

archief

Z.C. ' 37 (zeilclub)

diversen

Zalsman uitgeverij/drukkerij

archief

Collectie

Hiernaast volgt een alfabetisch-lexicografisch geordende lijst van de omvangrijkere archieven die in het Frans Walkate Archief worden bewaard. De lijst geeft slechts een beperkt beeld van de inhoud van het Frans Walkate Archief.

De verzameling dossiers gewijd aan bepaalde onderwerpen, gemakshalve de kleine archieven genoemd, zijn niet in deze lijst opgenomen. Ook verwijzingen naar de omvangrijke kunstcollectie, de fotoverzamelingen, de topografische afbeeldingen en de bibliotheek, met duizenden boeken en tijdschriften (waaronder een aantal lopende abonnementen) ontbreken. Als u informatie over bepaalde onderwerpen zoekt die niet op onderstaande lijst staan wil dat niet zeggen dat er geen materiaal over aanwezig is. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u altijd telefonisch of per mail contact met ons opnemen.