Walkate Serie

Glasnegatieven

Historische kerncollectie

Voorbeelden van rubrieken zijn:


Straten in Kampen


Oude Raadhuis, nieuwe Stadhuis, Schepenzaal en Oranjegalerij


Overheid en semioverheid


Onderwijs


Verenigingen met cultureel doel


Verenigingen met sportief doel


Bedrijven en beroepen


Evenementen en bijzondere gebeurtenissen


Personen


Klokken en Klokgieters


Pastoors en Predikanten


Klederdrachten en Wezen


Militairen en Oorlog


Vorstenhuizen en Oranjevereniging


Dorpen in de omgeving


IJsselmeerpolders/Schokland/Urk


Hoogwater 1940 / 1945 en 1994 / 1995


De Engelenbergstiching- Stadsziekenhuis
Archief Freddy Schinkel
Previous (left)

De fotocollectie, een impressie:

Next (right) SNS Historisch Centrum

SNS Historisch Centrum

 Contact            Disclaimer             Facebook             Youtube

Contact disclaimer

Bedrijven en beroepen.

Verschillende beroepen worden uitgevoerd in Kampen,

foto’s hiervan zijn ruim aanwezig zomaar wat bedrijven:

Zeepziederij Walkate en Rodenberg, Smit en ten Hove, firma Siebrand, Sigarenfabrieken Lehmkuhl & Co, Smit en ten Hove, Boele, La Bolsa, v.d.Meijle, Wascana, Indiana, Tassenfabriek Aresa, Kanis en Gunnink Koffiebranderij, de Gasfabriek enz.