Previous (left) Next (right) SNS Historisch Centrum

SNS Historisch Centrum

 Contact            Disclaimer             Facebook             Youtube

Contact disclaimer Previous (left) Next (right)

Collectie

Foto’s

Kunst

Archieven

Foto's Kunst Archieven

Grafiek/prenten/Tekeningen

Grafiek

Dankzij het creatieve, aan weinig regels gebonden verzamelbeleid, is de collectie van het Frans Walkate Archief breed en veelzijdig, met originele dwarsverbanden en veel unieke zaken die op andere plaatsen niet aanwezig zijn. De nadruk ligt op (beeld)materiaal van Kampen en omgeving in de 19de, 20ste en 21ste eeuw. Dat kunnen schilderijen zijn, maar ook prenten of foto’s.

De bijeengebrachte documentatie kan antwoord geven op zeer uiteenlopende vragen over huisvesting, nijverheid en industrie, vertier en vermaak etc.

Ter ondersteuning van de verzameling is een uitgebreide bibliotheek aanwezig, die voortdurend wordt aangevuld en geactualiseerd en die door het publiek (op verzoek) kan worden geraadpleegd.


Belangrijke bestanddelen zijn:

*Foto's van huizen, straten, personen, scholen en bedrijven van ongeveer 1900 tot heden. (overzicht van de fotoboeken)

*Plattegronden en kaarten van de stad en haar omgeving.

*Archieven van verenigingen, instellingen, bedrijven, personen en families.

*Tekeningen en prenten met historisch- topografische onderwerpen.

*Kunstvoorwerpen van kunstenaars die een band met Kampen hebben.

*Publicaties over Kampen en Kampenaren.

*Publicaties van Kamper schrijvers.

*Plaatselijke kranten uit de periode 1836-1968.