Next (right)

Schilderijen Kamper topografie, landschap, stilleven

Schilderijen Portetten

Wobbe Alkema

Anthony Beek

Johannes Daniel Belmer

Johannes Boele

Jan Brokkelkamp

Frederik Jacobus Buijtendijk

Hendrik Jan de Cock

Adolf Marinus Johannes Diemont

Hendrik Jan van Dijk

Jan van Driel

Evert Cornelis Ekker

Tijmen (Tiem) Evink

Jan Jacob Fels

Robert & François Graafland

Jacobus Cornelis Gaal

Abraham de Haen

Christianus Hendrikus Hein

Hendrik Jan Hein

Gerrit Hondius

Lucie van Dam van Isselt

Sjaak Kaashoek

Kees Kieft

B de Kleine

Jo Koster

Hendrik Pieter Marinus Kosters

Gerrit Jan Kruishoop

Johan Lentink

Cornelis Helenis Lodewijk Middelkoop

Emile Moulin

Tan ai Ngin

Hendrik Poeder

Cornelis Pronk

Gerrit Proper

Arend Jan Reijers

Pieter Remmers

Nicolaas Johannes Roosenboom

Martin Jan van Santen

Bert Schilder

Hens van der Spoel

Cornelis Springer

Sebastiaan (Bas) Steller

Anton Stivarius

Adriaan Christiaan Willem Terhell

Willem Bastiaan Tholen

Erszike Tóth

Pieter Gerhardus Valentijn

Willem van der Ven

Albert Vinke

Jan Voerman

Albert Cornelis Vos

Diverse tekeningen

Previous (left)

Kunst collectie


SNS Historisch Centrum

 Contact            Disclaimer             Facebook             Youtube

Contact disclaimer

Evert Cornelis Ekker (Kampen 1858 - Nice 1943)

Evert Cornelis Ekker, was geboren in Kampen, waar hij ook zijn vrouw Lucie van Dam van Isselt had leren kennen. Evert Ekker was werktuigkundig ingenieur van beroep, maar zijn grootste liefhebberij was de schilderkunst.

Een erfenis, die hij had gekregen van zijn oom Martin, maakte hem financieel onafhankelijk en bood hem de mogelijkheid zich volledig op het schilderen te concentreren. Evert en Lucie woonden aanvankelijk in Den Haag, maar verhuisden in 1900 naar Oosterbeek, waar zij veel contact hadden met leden van de kunstenaarsvereniging Pictura Veluvensis.

Evert en Lucie hadden elk hun eigen atelier en daarnaast ontvingen zij er veel kunstvrienden, waaronder Théophile de Bock, Jan Toorop en Albert Plasschaert.

In 1907 verliet Lucie van Dam van Isselt hem en vestigde zij zich als schilderes in Veere, waar zij haar beste werk heeft gemaakt.

In 1910 verhuisde Ekker naar Den Haag, waar hij hertrouwde met Hester Robbers.