Walkate Serie

Glasnegatieven

Historische kerncollectie

Voorbeelden van rubrieken zijn:


Straten in Kampen


Oude Raadhuis, nieuwe Stadhuis, Schepenzaal en Oranjegalerij


Overheid en semioverheid


Onderwijs


Verenigingen met cultureel doel


Verenigingen met sportief doel


Bedrijven en beroepen


Evenementen en bijzondere gebeurtenissen


Personen


Klokken en Klokgieters


Pastoors en Predikanten


Klederdrachten en Wezen


Militairen en Oorlog


Vorstenhuizen en Oranjevereniging


Dorpen in de omgeving


IJsselmeerpolders/Schokland/Urk


Hoogwater 1940 / 1945 en 1994 / 1995


De Engelenbergstiching- Stadsziekenhuis
Archief Freddy Schinkel
Previous (left)

De fotocollectie, een impressie:

Next (right) SNS Historisch Centrum

SNS Historisch Centrum

 Contact            Disclaimer             Facebook             Youtube

Contact disclaimer

De Walkate Serie

Foto's

In 1937 liet Walkate met vooruitziende blik alle panden van de binnenstad fotograferen. In 1987 is dit opnieuw gebeurd. Omdat de bebouwde omgeving voortdurend aan verandering onderhevig is vormen deze foto's, die we ‘de Walkate Serie’ noemen, een unieke bron van informatie. Sommige gebouwen, bouwkundige details of bebouwingsfases zijn alleen in deze series vastgelegd. Of iemand nu geïnteresseerd is in bouwhistorie of informatie nodig heeft voor de verbouwing van zijn huis, de Walkate Serie is een onmisbare bron.