Prenten


Kamper stadsplattegronden


Gravures


Topografie


Bouwtekeningen


BouwtekeningenGrafiek


Grafisch Atelier Kampen


Etsen


Previous (left)

Prenten - Bouwtekeningen - Grafiek

Next (right) SNS Historisch Centrum

SNS Historisch Centrum

 Contact            Disclaimer             Facebook             Youtube

Contact disclaimer Collectie

Stadsplattegronden en stadsgezichten


Door de eeuwen heen zijn er regelmatig plattegronden en stadsgezichten gemaakt van Kampen, voor verschillende doeleinden. De visuele betrouwbaarheid varieert. Het Frans Walkate Archief beschikt over vrijwel alle belangrijke Kamper stadsplattegronden en -gezichten die ooit zijn vervaardigd. Namen van vervaardigers/uitgevers die in de collectie zijn vertegenwoordigd zijn onder meer: Cornelis Blaeu, Braun en Hogenberg, Guicciardini, P. Utenwael, J.P. van Wisselingh, enzovoort


In voorgaande eeuwen had de beeldende kunst een belangrijke rol bij het al dan niet waarheidsgetrouw weergeven van de (bebouwde) omgeving. De fotografie heeft die functie enigszins naar de achtergrond gedrukt, maar ook heden ten dage kan de persoonlijke interpretatie van een kunstenaar een meerwaarde aan een topografisch tafereel geven. Het Frans Walkate Archief heeft jarenlang kunstenaar Hans van der Horst opdrachten verstrekt om delen van de gemeente Kampen die aan sterke veranderingen onderhevig waren in beeld te brengen.


Een bouwtekening is te omschrijven als een technische tekening van een bouwwerk of gebouw. De collectie bevat bouwtekeningen van diverse aard: gevelimpressies, doorsneden, plattegronden en detailuitwerkingen. De meeste dienden als handleiding tijdens de constructie, of als toelichting op het bestek en zijn dus vooral werktekeningen. Sommige hadden een representatief doel: het tonen aan derden hoe iets wordt of kan worden. Andere tekeningen registreren wat verloren zal gaan bij sloop of verbouwingen, of wat tevoorschijn kwam bij opgravingen. De collectie bestaat uit licht- en blauwdrukken, maar er zijn ook litho’s en unica aanwezig. De meeste architecten die in de 19de en 20st eeuw in Kampen werkzaam waren zijn met tekeningen vertegenwoordigd.  

Het Frans Walkate Archief heeft een grote collectie werken in beheer van het Stichting Grafisch Atelier Kampen (GRAK), opgericht in 1983.
Topografie

Bouwtekeningen

Stichting Grafisch Atelier Kampen

Etsen

Etsen behoren tot de diepdruktechnieken. Een plaatje van zink of koper wordt bedekt met een laagje vernis. Hierin wordt met een scherp voorwerp een afbeelding gekrast. Door het plaatje vervolgens in een zuurbad te leggen, worden de weggekraste delen in het plaatje gebeten. Deze delen worden voorzien van inkt. Door het afdrukken van de plaat ontstaat een voorstelling.


De gravure behoort tot de diepdruktechnieken. Met een scherp voorwerp wordt een voorstelling in een metalen plaatje gekerfd. Daardoor wordt er materiaal verwijderd en ontstaat er verschil in reliëf. Door de kunstmatig verdiepte delen in te inkten en vervolgens af te drukken ontstaat er een afbeelding. Dit proces is meermalen te herhalen, waardoor er een oplage ontstaat.

Etsen

Prenten - Bouwtekeningen - Grafiek

Collectie