Next (right)

Schilderijen Kamper topografie, landschap, stilleven

Schilderijen Portetten

Wobbe Alkema

Anthony Beek

Johannes Daniel Belmer

Johannes Boele

Jan Brokkelkamp

Frederik Jacobus Buijtendijk

Hendrik Jan de Cock

Adolf Marinus Johannes Diemont

Hendrik Jan van Dijk

Jan van Driel

Evert Cornelis Ekker

Tijmen (Tiem) Evink

Jan Jacob Fels

Robert & François Graafland

Jacobus Cornelis Gaal

Abraham de Haen

Christianus Hendrikus Hein

Hendrik Jan Hein

Gerrit Hondius

Lucie van Dam van Isselt

Sjaak Kaashoek

Kees Kieft

B de Kleine

Jo Koster

Hendrik Pieter Marinus Kosters

Gerrit Jan Kruishoop

Johan Lentink

Cornelis Helenis Lodewijk Middelkoop

Emile Moulin

Tan ai Ngin

Hendrik Poeder

Cornelis Pronk

Gerrit Proper

Arend Jan Reijers

Pieter Remmers

Nicolaas Johannes Roosenboom

Martin Jan van Santen

Bert Schilder

Hens van der Spoel

Cornelis Springer

Sebastiaan (Bas) Steller

Anton Stivarius

Adriaan Christiaan Willem Terhell

Willem Bastiaan Tholen

Erszike Tóth

Pieter Gerhardus Valentijn

Willem van der Ven

Albert Vinke

Jan Voerman

Albert Cornelis Vos

Diverse tekeningen

Previous (left)

Kunst collectie


SNS Historisch Centrum

 Contact            Disclaimer             Facebook             Youtube

Contact disclaimer Collectie

De kunstcollectie is een interessant onderdeel van het archief. Walkates uitganspunten waren breed. In principe probeerde hij werk te verwerven van kunstenaars die door geboorte, afkomst of verblijf een band met Kampen hadden. Dit beleid werd ook na zijn dood voortgezet. Dankzij de steun van de SNS Bank en diverse particulieren wisten Walkates opvolgers de basiscollectie verder uit te breiden.

Het archief heeft een grote kunstcollectie, bestaande uit schilderijen, maar ook uit tekeningen en grafiek van onder meer: Anthony Beek, Johannes Daniel Belmer, Hendrik Jan Berendsen, Wouter Berns, Johannes Boele, G. de Boer, Jan Brokkelkamp, Fredrik Jacobus Buijtendijk, Hendrik Jan de Cock, Adolf Marines Johannes Diemont, Jan van Driel, Jan Lute Evenaar, Jan Jacob Fels, Christianus Hendricus Hein, Gerrit Hondius, Hans van der Horst, Sjaak Kaashoek, Kees Kieft, Francine Kosters, Gerrit Jan Kruishoop, Cornelis Middelkoop, Emile Moulin, Hendrik Poeder, Lenneke Saraber, Cornelis Springer, Anton Stivarius, Bas Steller, Willem Bastiaan Tholen, Henk Tichelaar, Erzsebet Tóth, Pieter Geraldus Valentijn, Jan Voerman, Albert Vinke, Adriaan Terhell.

Een bijzonder bestanddeel vormt het archief van de Stichting Grafisch Atelier Kampen (GRAK) waarin één exemplaar van elke daar afgedrukte prent, of elk vervaardigd product is opgenomen. Het atelier is opgericht kort na de komst van de kunstacademie naar Kampen. Het archief geeft daarom een mooi beeld van de plaatselijke kunstproductie en het lokale kunstklimaat door de jaren heen.  


Cornelis Pronk - Kampen aan den IJsselkant, stadhuis en Nieuwetoren - 1730


Fredrik Jacobus Buijtendijk 1812 - 1892

Gezicht op de IJssel met Koornmarktspoort.


De Kunstcollectie