Previous (left) Next (right)

Affiche tentoonstelling

SNS Historisch Centrum

 Contact            Disclaimer             Facebook             Youtube

Contact disclaimer

Tentoonstellingen

Het Frans Walkate Archief organiseert drie tot vijf tentoonstellingen per jaar. De onderwerpen lopen sterk uiteen, maar in de regel hebben ze een band met het gebouw of de collectie. Kampen en de regio, of de SNS Bank en haar acitiviteiten staan meestal centraal.


De tentoonstellingen in het SNS Historisch Centrum zijn gewoonlijk geopend op woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 uur- 17.00 uur.
2017

Just Money

Emile Moulin

Walkate Collectie - nieuwe aanwinsten


2016

Freddy Schinkel - Fotojournalist

Kampen revisited.


2015

Sparen.

Gerestaureerde werken.


2014

Beleef de IJsseldelta - Freek Veltman.

Woord en D(r)aad.

Kampen 1937 - 1987 fotoboeken.


2013

Kampen-Eilat 2013. Door de ogen van 12 kunstenaars.

Wolken, Water en Weiden, Landschappen uit de vaste collectie.

Inhuldigingen/troonswisselingen van Wilhelmina tot en met Willem-Alexander.


2012

Wintertentoonstelling, St. Nicolaas: Collectie Wim Teunissen.

Zomertentoonstelling, C.H.L. Middelkoop's 'toegepast werk'.

Gevangen Licht - Menno Jonker & Freddy Schinkel.

2011

Portretten uit de collectie van het Frans Walkate Archief.

C.H.L.Middelkoop (1857-1931), Aquarellen, pastels en olieverfschilderijen, o.a. Kampen en omstreken.

Het Vaandel Hoog, Tentoonstelling over vaandels uit de regio.


2010

Kamper Memoriam - Henk Van Ulsen.

Frouke Botma & Tiem Evink  een dubbelportret.

EILAT 2010, Door de ogen van 11 kunstenaars.

Jan en Wanda Koningsveld, meubel en glaskunst.


2009

100 jaar Kamper roei en zeil vereniging ‘De Ijssel’.

40 Jaar stichting evenementen city Kampen (steck).

100 Jaar Kamper oranje vereniging.

25 Jaar stichting grafisch Atelier Kampen: Producten en affiches.


2008

25 jaar stichting stadsherstel Kampen 1983-2008.

Kodak Box Camera collectie.

Anton Stivarius 1908 -1988 - Een romantische vertaler van de werkelijkheid.

2007

Rie Cramer - Expositie.

2006

Irene Goede - Overzichtstentoonstelling kinderboekenillustraties.

In het SNS Historisch Centrum in het kader van de Hanzedagen de expositie ‘Just Money’.

De expositie gaat uit van de Numismatische Kring Kampen-Zwolle en is ingericht door Albert Holtland, Kamper jurist, raadslid en numismaat. De tentoonstelling geeft een overzicht van de ontwikkeling van de Camper Stadsmunt vanaf 1375 en van het Nederlandse geld in het guldentijdperk, tot de invoering van de euro op 1 januari 2002.

De eerste Camper munt, een dubbele goot, werd waarschijnlijk geslagen in 1375 in aanwezigheid van de Utrechtse bisschop Aernoud van Hoorne (1364-1378).

Vanaf 1596 - midden in de Tachtigjarige Oorlog met Spanje en aan het begin van de Gouden Eeuw - worden er in Kampen op flinke schaal munten geslagen. Ze werden vooral veel gebruikt tijdens het VOC-tijdperk. De Kamper leeuwendaalders, zilveren rijders, zilveren en gouden dukaten, arendschellingen, duiten, florijnen en rijksdaalders zijn over de gehele wereld teruggevonden. Op deze tentoonstelling is een aantal ervan weer bij elkaar gebracht. De opening zal worden verricht door Albert Holtland.
Overzicht Tentoonstellingen

Affiches tentoonstelling

Openingstijden: tijdens de Hanzedagen op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en op zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.


2017 Just Money