Prenten


Kamper stadsplattegronden


Gravures


Topografie


Bouwtekeningen


BouwtekeningenGrafiek


Grafisch Atelier Kampen


Etsen


Previous (left)

Prenten - Bouwtekeningen - Grafiek

Next (right) SNS Historisch Centrum

SNS Historisch Centrum

 Contact            Disclaimer             Facebook             Youtube

Contact disclaimer

Topografie

In voorgaande eeuwen had de beeldende kunst een belangrijke rol bij het al dan niet waarheidsgetrouw weergeven van de (bebouwde) omgeving. De fotografie heeft die functie enigszins naar de achtergrond gedrukt, maar ook heden ten dage kan de persoonlijke interpretatie van een kunstenaar een meerwaarde aan een topografisch tafereel geven. Het Frans Walkate Archief heeft jarenlang kunstenaar Hans van der Horst opdrachten verstrekt om delen van de gemeente Kampen die aan sterke veranderingen onderhevig waren in beeld te brengen.