©  SNS Frans Walkate Archief  / Webdesign Remy Steller 2008

Frans Walkate

(1866-1943)

Frans Walkate Archief

In 1934 werd Frans Walkate aangesteld als directeur van de Nutsspaarbank (de huidige SNS bank). Daarnaast was hij, als geboren Kampenaar, een verwoede verzamelaar van alles wat betrekking had op zijn geboortestad Kampen en haar inwoners. Vanaf de jaren twintig bouwde hij dan ook een prachtige verzameling op bestaande uit foto's, schilderijen, tekeningen, boeken, plattegronden en archieven, vooral uit de negentiende en twintigste eeuw.

Frans Walkate stierf in december 1943 en het bestuur van de bank besloot de verzameling, als hulde voor zijn werk en als blijvende nagedachtenis, het Frans Walkate Archief te noemen.

Met steun van de bank wisten de diverse opvolgers van Walkate de collectie steeds verder uit te breiden.

Algemene informatie

Veel bezoekers weten jaarlijks de weg naar het Frans Walkate Archief te vinden. Niet alleen om de sfeer van dit oude bankgebouw te proeven en het interieur te bewonderen, maar ook voor het raadplegen van het historisch materiaal waaronder de uitgebreide fotocollectie, met ruim 45000 foto's en glasnegatieven. In 1937 liet Walkate met vooruitziende blik alle panden van de binnenstad fotograferen. In 1987 is dit opnieuw gebeurd. Deze foto's vormen een bron van informatie voor ieder die bijvoorbeeld zijn of haar huis wil laten renoveren. De vroegere spaarbankhal, waar klanten van de bank hun geldhandelingen konden verrichten is nu ingericht als expositieruimte.

Het gebouw, de collectie, de wisselende exposities en de Kamper Almanak geven een beeld van stad en omgeving in de 19de en 20ste eeuw.

Stapt u eens binnen om het gebouw te bekijken, vragen te stellen, foto's te kijken of de expositie te bezoeken.

* Heeft u een foto van mijn ouderlijk huis?

* Hoe zag Kampen er uit in de 19e eeuw?

* Hoeveel sigarenfabrieken waren er rond 1900?

Zomaar wat vragen waarop het antwoord te vinden is in de collectie van het Frans Walkate Archief:

foto's van huizen, straten, personen en bedrijven plattegronden van stad en omgeving archieven van verenigingen en families schetsen van prenten van plekjes in Kampen schilderijen van Kamper kunstenaars boeken over Kampen en Kampenaren.

FRANS WALKATE ARCHIEF

SNS Historisch Centrum - Frans Walkate Archief Collectie Tentoonstelling Contact