CONTACT                 I              DISCLAMER


Frans Walkate

George Christiaan Frans Walkate 1866-1943, bestuurslid en later directeur van de Nutsspaarbank in Kampen

Walkate was naast zijn werk als bankfunctionaris gepassioneerd verzamelaar van alles wat met de geschiedenis van de stad Kampen te maken had. Hij wist zijn mede bankbestuurders zodanig te overtuigen van het nut van zijn verzameling voor de Kamper samenleving, dat men tot de bouw van een archiefruimte overging

Lees meer >>


Kamper Almanak

Nieuw(s)

Collectie

Foto’s

Kunst

Archieven

Grafiek/prenten/Bouwtekeningen

Tentoonstellingen

2010 Henk van Ulsen Contact

KAMPEN 1937 – 1987 fotoboeken

Tijdens de World Press Photo expositie in de Kampen, van 8 februari. tot 2 maart, presenteert het SNS Historisch Centrum (het voormalige Frans Walkate Archief) zijn fotoboeken.

Het SNS Historisch Centrum beschikt over de grootste collectie foto’s met Kampen als onderwerp.  Het geheel beslaat een periode van ruim anderhalve eeuw. Van vrijwel alle fotografen die ooit in Kampen werkzaam waren, is werk vertegenwoordigd.

De foto's zijn gerangschikt op onderwerp en ondergebracht in fotoboeken, die door de bezoekers zelfstandig kunnen worden geraadpleegd.

Wij hebben deze serie voor u klaargelegd in de

Monumentale bestuurszaal van het voormalige Nutsspaarbankgebouw aan de Burgwal 43. U bent van harte uitgenodigd om deze unieke collectie eens te komen bekijken.
Tentoonstelling