Contact

Contact SNS Historisch Centrum

George Christiaan Frans Walkate 1866-1943, bestuurslid en later directeur van de Nutsspaarbank in Kampen

Walkate was naast zijn werk als bankfunctionaris gepassioneerd verzamelaar van alles wat met de geschiedenis van de stad Kampen te maken had. Hij wist zijn mede bankbestuurders zodanig te overtuigen van het nut van zijn verzameling voor de Kamper samenleving, dat men tot de bouw van een archiefruimte overging

Lees meer >>


Foto’s

Kunst

Archieven

Archieven Frans Walkate Archief

Grafiek/prenten/Bouwtekeningen

Tentoonstelling

Kamper Almanak

Tentoonstellingen

Frans Walkate

Collectie

Collectie Grafiek Kunst Foto's

Collectie SNS Historisch Centrum


Al geruime tijd verzameld het SNS Historisch Centrum kunstwerken van kunstenaars die in Kampen geboren, geleefd en/of gewerkt hebben.

Een omvangrijke collectie die ooit begonnen is door Frans Walkate en waar zelfs in de jaren-30 een archiefgedeelte aan de bank werd gebouwd.

De huidige tentoonstelling laat werken zien die de laatste acht jaar aan deze collectie zijn toegevoegd.

Schilderijen van o.a. Willem van der Ven, Jan Jacob Fels, Johan Lentink, Willem TerhellDe tentoonstellingen in het SNS Historisch Centrum is geopend op woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 uur- 17.00 uur.
Tentoonstelling

CONTACT  


DISCLAMER