SNS gaat de historische collectie van het SNS Historisch Centrum (SHC) in Kampen op een andere manier vormgeven, die beter past bij deze tijd. Het SHC is gevestigd in een monumentaal bankgebouw en bevat niet alleen het SNS Historisch Archief, maar ook het Frans Walkate Archief (historisch kunst- en topografisch archief van Kampen) en de Kamper Almanak.

Naast kostenoverwegingen, zien we dat de bezoekersaantallen dalen en de vraag naar een digitale archieffunctie groeit. De geschiedenis van SNS gaat inmiddels meer dan 200 jaar terug – en natuurlijk koesteren we onze lange historie. Daarom zoeken we, zorgvuldig rekening houdend met de belangen van alle betrokken partijen, naar manieren om de totale collectie een passende nieuwe plek te geven.

Zo zoeken we momenteel naar een geschikte organisatie in Kampen om zowel het Frans Walkate Archief als de Kamper Almanak onder te brengen. Ook voor het SNS Historisch Archief wordt een goede bestemming gezocht.

Ook voor het pand aan de Burgwal in Kampen wordt zorgvuldig gekeken naar een toekomstige bestemming. De komende periode blijft het SNS Historisch Centrum elke donderdagmiddag open.

Het Frans Walkate Archief is een onderdeel van het SNS Historisch Centrum. Het biedt onderdak aan een belangrijke collectie van documenten en voorwerpen die betrekking hebben op de geschiedenis van de stad Kampen en haar omgeving. De verzameling werd in de jaren dertig aangelegd door Frans Walkate, bestuurslid en directeur van de Nutsspaarbank Kampen. De collectie is ondergebracht in een monumentaal gebouw met een authentiek spaarbankinterieur, dat voorheen in gebruik was bij de Nutsspaarbank.

Een belangrijk argument voor Frans Walkate om te gaan verzamelen was het feit dat het Kamper gemeentearchief voornamelijk aandacht aan de oudere (middeleeuwse) geschiedenis besteedde. De jongere geschiedenis werd niet of nauwelijks gedocumenteerd, waardoor veel waardevol materiaal verloren ging. Om dat te voorkomen begon Frans Walkate met het verzamelen van zaken uit de periode na 1850. Ook verwierf hij documentatie over onderwerpen die door het gemeentearchief als minder belangrijk werden ervaren. Toen hij in 1943 stierf besloot het bankbestuur als eerbetoon de bijeengebrachte collectie Frans Walkate Archief te noemen, gezien de taken van de instelling en de samenstelling van de collectie een enigszins verwarrende naam. Ook na zijn dood bleef de instelling groeien.
Inmiddels is de verzameling, dankzij de constante steun van de SNS Bank, een belangrijk kenniscentrum voor de geschiedenis van Kampen en de IJsseldelta geworden. De collectie is bijzonder divers. Zij bevat honderden schilderijen en andere kunstuitingen van kunstenaars die door geboorte, afkomst of verblijf een band met Kampen hadden of hebben. Het archief beschikt ook over een grote hoeveelheid historisch-topografische afbeeldingen. Maar de belangrijkste kern van de verzameling is waarschijnlijk het fotobestand, met meer dan 50.000 foto’s, vanaf de 19de eeuw tot heden, dat jaarlijks substantieel wordt aangevuld. En natuurlijk bevat de collectie ook archieven: van verenigingen, bedrijven, scholen, stichtingen, organisaties, instellingen en personen. Ze geven een goed en veelzijdig beeld van het culturele en sociaal-maatschappelijke leven in Kampen van de laatste honderdvijftig jaar. Voor de drie tot vijf wisselexposities die jaarlijks worden georganiseerd vormt de collectie vaak het uitgangspunt. Een deel van het gebouw is geschikt gemaakt voor tentoonstellingen. De authentieke sfeer van het historische interieur is echter bewaard gebleven.

Regelmatig worden collectiestukken in bruikleen afgestaan aan collega-instellingen, of figureren ze in publicaties. En natuurlijk vormt de collectie een onuitputtelijke bron voor onderzoekers, die hun bevindingen verwerken in media-uitingen als boeken en artikelen.

Een publicatie die het Frans Walkate Archief zelf verzorgd is de Kamper Almanak. Een cultuurhistorisch jaarboek, dat al vanaf 1928 verschijnt, en dat binnen de IJsseldelta is uitgegroeid tot een toonaangevende uitgave.

Veel bezoekers, jong en oud, weten de weg naar het Frans Walkate Archief te vinden: voor het bewonderen van het gebouw, voor het raadplegen van de collecties, voor het bekijken van tentoonstellingen, of voor het bijwonen van de verschillende evenementen die regelmatig worden georganiseerd, waarbij veel aandacht wordt besteed aan jeugdeducatie

Tentoonstelling

Hoogtepunten uit het Frans Walkate Archief

Het Frans Walkate Archief bezit een grote, veelzijdige en verrassende kunstcollectie. De afgelopen maanden werd een breed overzicht daarvan getoond in het archiefgebouw aan de Burgwal.

In de jaren dertig van de twintigste eeuw begon Nutsspaarbankdirecteur Frans Walkate (1866-1943) met de opbouw van een archief en kunstverzameling waarbij de geschiedenis van Kampen centraal stond. Na zijn dood kreeg de instelling zijn naam. De collecties bleven in tact en werden door zijn opvolgers actief beheerd en aangevuld. De verzameling beschikt inmiddels over duizenden foto’s, archiefstukken, topografische afbeeldingen en kunstvoorwerpen. Ze zijn ondergebracht in het in 1928-1935 gebouwde hoofdkantoor van de toenmalige Nutsspaarbank Kampen, een ontwerp van de Groningse architect G. Hoekzema Kzn, dat inmiddels is aangewezen als Rijksmonument.

De Volksbank, eigenaar van de collectie, zoekt momenteel voor het gebouw en de zich daarin bevindende voorwerpen een andere bestemming. Om een indruk te geven van de schoonheid van het gebouw en de rijkdom van de bijeengebrachte verzameling worden hoogtepunten uit de collectie de komende maanden getoond in het voormalige Rijksmonumentale Nutsspaarbankgebouw (SNS Historisch Centrum) Burgwal 43 te Kampen. De nadruk ligt op de kunstcollectie. Er is werk te zien uit vijf eeuwen. Vertegenwoordigde kunstenaars zijn onder meer: Wobbe Alkema, J.D. Belmer, Wouter Berns, J.J. Fels, Sjaak Kaashoek, Emile Moulin, Bastiaan Postma, Cornelis Springer, Willem Bastiaan Tholen, Erzsike Tóth en Jan Voerman.

De laatste tentoonstelling was geopend elke donderdag van 16 maart tot en met 26 mei van 11.00 tot 16.00 uur. Burgwal 43 Kampen.

tentoonstelling.pdf

George Christiaan Frans Walkate was bestuurslid en later directeur van de Nutsspaarbank in Kampen. Hij bouwde het bedrijf uit tot één van de grootste regionale spaarbanken van Nederland. Op nationaal niveau speelde hij een belangrijke rol in de professionalisering en ontwikkeling van de spaarbanken in Nederland. Met mr. G.M. Delprat richtte hij in 1907 de Nederlandse Spaarbankbond op, een belangrijke stap op weg naar een hechtere en grootschaliger organisatievorm.

Naast zijn werk als bankfunctionaris was Frans Walkate een gepassioneerd verzamelaar van zaken die met de geschiedenis van de gemeente Kampen te maken hadden. Hij wist zijn medebankbestuurders zodanig te overtuigen van het nut van zijn verzameling voor de Kamper samenleving dat men in de late jaren dertig tot de bouw van een archiefruimte overging. Jarenlang werd gebruik gemaakt van dit gebouw. Inmiddels is de verzameling ondergebracht in het voormalige Nutsspaarbankgebouw, dat tussen 1928-1932 ook onder het beheer van Frans Walkate werd gebouwd.