Gravures

“Gebouw Broederweg hoek Groenestraat te Kampen”
Opgemeten en geteekend door C.v.d.Kamp.
Uit: Afbeeldingen van oude bestaande gebouwen, uitgegeven door de maatschappij tot bevordering der bouwkunst.
Zeven en veertigste aflevering 1907 plaat 231