Gravures

“Gevel aan de Burgwalstraat, voormalige Speldenmakerssteeg, te Kampen”
Opgemeten en geteekend door C.v.d.Kamp Kampen februari 1906
Uit: Afbeeldingen van oude bestaande gebouwen, uitgegeven door de maatschappij tot bevordering der bouwkunst.
Zeven en veertigste aflevering 1907 plaat 232