Gravures

“Gevel te Kampen”.
Gedeelte van een litho door A. J. Reijers, met het aanzicht van het bovengedeelte van de voorgevel van het ‘Olde Vleijshuus” in de Oudestraat Kampen.
Uit: Afbeeldingen van oude bestaande gebouwen, uitgegeven door de maatschappij tot bevordering der bouwkunst.
Drie en dertigste aflevering 1892 plaat nummer 167.