Gravures

“Gevel van een winkelhuis aan den Broederweg No.9 hoek
Groenestraat te Kampen“ Litho “Opgemeten en geteekend door C.v.d.KampWzn fec Kampen oct 1905.”
Uit: Afbeeldingen van oude bestaande gebouwen, uitgegeven door de maatschappij tot bevordering der bouwkunst.
Zeven en veertigste aflevering 1907 plaat 230/231