Gravures

Gezicht op de Cellebroederspoort vanaf de stadskant en plattegrond poort
Litho door R. de Vries Jr. “Opgemeten in 1863 onder toezicht van (wijlen) den heer P. Bondam gemeente architekt te Kampen.”
Ca. 1890. Uit: Afbeeldingen van oude bestaande gebouwen, uitgegeven door de maatschappij tot bevordering der bouwkunst.
11e afl. in 6 platen
Afm.35 x 54 cm.

Gezicht op de Cellebroederspoort vanaf de plantsoenskant.
Elfde Aflevering Kampen XLIV (44),