Kamper Almanak 2021

Cultuurhistorisch Jaarboek

De Kamper Almanak is een cultuurhistorisch jaarboek voor Kampen, een bron van informatie in woord en beeld over de stad Kampen vroeger en nu. De Kamper Almanak wordt uitgegeven door het SNS Historisch Centrum, onderdeel van de SNS bank. Het jaarboek heeft een oplage van 2.500 stuks en bevat artikelen over cultuur, geschiedenis en natuur van Kampen en de regio. Samen met de omvangrijke en groeiende collectie van het SNS Historisch Centrum levert de Kamper Almanak een waardevolle bijdrage aan het behoud en de verspreiding van de kennis van de historie van de stad Kampen en haar nabije omgeving.

De Kamper Almanak werd voor het eerst uitgegeven in 1928 door uitgeverij/drukkerij Ph. Zalsman, met medewerking van de vereniging Kampen Vooruit. Het grootste bestanddeel was een uitvoerig adressenbestand van gemeentelijke en maatschappelijke Kamper instellingen. Daarnaast was er de rubriek Varia met artikelen over de geschiedenis van Kampen en de Kamper Kroniek met de belangrijkste feiten uit het voorbije jaar.

In 1936 nam de Nutsspaarbank Kampen (rechtsvoorganger van SNS), op initiatief van directeur Frans Walkate, de uitgave over. Op Wereldspaardag (31 oktober) gaf de bank de Almanak als premie aan haar klanten cadeau.

De Almanak heeft in de afgelopen decennia een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. Jaarlijks wordt de formule onder de loep genomen en waar nodig veranderd en/of verbeterd. Zo is de rol van het beeldmateriaal toegenomen, onder meer door het toevoegen van een fotokroniek in 2001 en verschijnt de Almanak sinds 2003 in fullcolour. Plaatselijke kunstenaars vinden in de Kamper Almanak een podium. Een voorbeeld daarvan is het stripverhaal gebaseerd op actuele lokale gebeurtenissen dat van 2006 tot 2015 in de Almanak stond en de portrettengalerij met in opdracht vervaardigde portretten van Kampenaren.

www.kamperalmanak.nl

Cover

Inhoud/Voorwoord/Personalia

In de etalage
SNS Historisch Centrum, Schenking van vier Kamper Ui-gouaches van Joop Scheltens.

cultuurZIEN, Vrijheid vieren met de cursus Kampen in Oorlog

Historische Vereniging ‘Jan van Arkel’, Historisch Tijdschrift ‘HT’ in nieuw jasje. Vernieuwing Historische Vereniging ‘Jan van Arkel’ ingezet.

Ikonenmuseum, Grenzenloos.

Quintus, Grafisch atelier verhuist naar Quintus. Ambachtelijke druktechnieken nieuw leven ingeblazen.

Stadsarchief Kampen, Voor galg en rad…

Stadsgehoorzaal, Het tijdperk Corona: de tragedie van een theater.

Stedelijk Museum Kampen, Tamboertrommels: een kleine geschiedenis.

Uitgelicht
Koning Abel van Denemarken. Mecenas en moordenaar.

Johan van Mulken (1796-1879). De kunstlievende generaal.

Bijna een eeuw serviezen en De Vriezen ‘Onder de Toren’ (1888-1979). Mooi, breekbaar en toch duurzaam.

Portretfoto van Lambert van Dijk, lantaarnopsteker in Kampen.

De Flevowijk 60 jaar. Keurige confectie, nog in goede staat.

Een getemde leeuw. De herkomst van een bouwfragment getraceerd.

Samen voor Afrika. Een bijzonder Kamper initiatief.

Culturele initiatieven in coronatijd vanuit het gemeentelijk snelloket.

Parochiearchief Kampen.

Monumentenwacht Overijssel en Flevoland actief in Kampen.

Kamperstraatweg 5 in beeld.

Koggeschepen in de moderne tijd.

Portrettengalerij, Jan C.B. Jongeneel.

Historische Bijdragen
De handelsstad Kampen. Meer dan Hanzestad.

De Reformatie in IJsselmuiden. Van pastoor Simon Johannes naar predikant Wilhelmus Lanius Doccum.

De Kamper Bank van Lening en bankiersfamilie De Meijne.

Het verhaal van het gemaal. Gemaal Broeken en Maten: maatschappelijke functie in verleden en heden.

Gedwongen gastvrijheid. De opvang van Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog in Kampen.

Kampen in 2020
Overzicht cultuurhistorische onderzoeken 2020, Team Erfgoed gemeente Kampen.

Archeologische monumentenzorg in 2020.

Cultuurhistorische Bibliografie 2020 betreffende de gemeente Kampen.

Kamper Kroniek 2020.

Fotokroniek, Een pandemie in beeld.