Project omschrijving

Kamper Almanak 2020

Cultuurhistorisch Jaarboek

De Kamper Almanak is een cultuurhistorisch jaarboek voor Kampen, een bron van informatie in woord en beeld over de stad Kampen vroeger en nu. De Kamper Almanak wordt uitgegeven door het SNS Historisch Centrum, onderdeel van de SNS bank. Het jaarboek heeft een oplage van 3.000 stuks en bevat artikelen over cultuur, geschiedenis en natuur van Kampen en de regio. Samen met de omvangrijke en groeiende collectie van het SNS Historisch Centrum levert de Kamper Almanak een waardevolle bijdrage aan het behoud en de verspreiding van de kennis van de historie van de stad Kampen en haar nabije omgeving.

De Kamper Almanak werd voor het eerst uitgegeven in 1928 door uitgeverij/drukkerij Ph. Zalsman, met medewerking van de vereniging Kampen Vooruit. Het grootste bestanddeel was een uitvoerig adressenbestand van gemeentelijke en maatschappelijke Kamper instellingen. Daarnaast was er de rubriek Varia met artikelen over de geschiedenis van Kampen en de Kamper Kroniek met de belangrijkste feiten uit het voorbije jaar.

In 1936 nam de Nutsspaarbank Kampen (rechtsvoorganger van SNS), op initiatief van directeur Frans Walkate, de uitgave over. Op Wereldspaardag (31 oktober) gaf de bank de Almanak als premie aan haar klanten cadeau.

De Almanak heeft in de afgelopen decennia een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. Jaarlijks wordt de formule onder de loep genomen en waar nodig veranderd en/of verbeterd. Zo is de rol van het beeldmateriaal toegenomen, onder meer door het toevoegen van een fotokroniek in 2001 en verschijnt de Almanak sinds 2003 in fullcolour. Plaatselijke kunstenaars vinden in de Kamper Almanak een podium. Een voorbeeld daarvan is het stripverhaal gebaseerd op actuele lokale gebeurtenissen dat van 2006 tot 2015 in de Almanak stond en de portrettengalerij met in opdracht vervaardigde portretten van Kampenaren.

www.kamperalmanak.nl

Cover

Inhoud

Voorwoord/Personalia

SNS Nutsspaarbank Kampen 200 jaar geleden opgericht.

In de etalage.
SNS Historisch Centrum – Renovatie en herinrichting van het SNS Historisch Centrum.
Stadsarchief Kampen – Bouw van de Gereformeerde Kerk aan de Broederweg te Kampen.
Stadsgehoorzaal – Jazzlegende met wortels in de Kamper klei – Henk Meutgeert is nooit uitgeleerd.
Stedelijk Museum Kampen – Aangeboden: portret van Ott van Bronckhorst.
CultuurZIEN – Vrouwen van Kampen.
Gilde Kamper Oostzeevaarders – Ze zijn er nog: Kamper zeevaarders die hun geld verdienen in de Oostzeevaart!
Ikonenmuseum – Tentoonstelling Kees de Kort.
Quintus – De kracht van kunst als middel: ontwikkelen en meedoen.

Natuur in de IJsseldelta.
De vegetatie van de polder Mastenbroek door de eeuwen heen: verleden, heden en toekomst.

Uitgelicht
Een halve eeuw Autorijschool Drost. Duizenden Kampenaren leerden autorijden bij Drost.
Een halve eeuw verkeer in Kampen. Instructiedia’s van rijschool Drost tonen de verstreken tijd.
Portrettengalerij Theo van Mierlo.
Bovenhavenstraat 8-10, 12 en 14 in beeld.
Het Kamper Stripspektakel een jaarlijks feest voor iedereen.
Kinderstemmen, wandplaten, inktpotjes. Herinneringen aan School-Zuid, 1961-1969.
De Varfdeuze. 60-jarig jubileum 1959-2019.

Historische Bijdragen.
Een macabere, vrome vondst. Over een bijzondere grafzerk in de Broederkerk te Kampen.
De bouwgeschiedenis van de Annakapel.
De Hemony-klok van IJsselmuiden.‘Johannes is zijn naam…’
Het water komt van boven. Hoe een bypass in 1827 niet doorgaat.
De bouwgeschiedenis van het verenigingsgebouw van Sociëteit Het Collegie.
De laatste dagen van Wittenstein.
Onbekende Kampenaar maakt naam in Zeeland. Leven en werk van Wim Abeleven (1903-1967).

Kampen in 2019
Een dichter in de Bovenhoek. Peter Jeroen Kummer (Wageningen, 23 oktober 1965 -Kampen, 1 juli 2019).
Balletschool Hanni Dokter 1959-1998.
Hanni Dokter. Herinneringen aan 25 jaar balletlessen.
Willem Jacob van ’t Oever (Geldermalsen, 6 juni 1937 – Kampen, 6 juli 2019). Zijn spelen was leren en zijn leren was spelen’.
De manier van werken van Wim van ’t Oever. Een persoonlijke terugblik.
Brigitte Wolthuis: De bomen van Kampen.
Overzicht cultuurhistorische onderzoeken 2019.
Archeologische monumentenzorg over 2019.
Cultuur-historische Bibliografie 2019 betreffende de gemeente Kampen.
Kamper kunstenaars in hun ateliers.
Kamper Kroniek 2019.