Project omschrijving

Kamper Almanak 2019

Cultuurhistorisch Jaarboek

De Kamper Almanak is een cultuurhistorisch jaarboek voor Kampen, een bron van informatie in woord en beeld over de stad Kampen vroeger en nu. De Kamper Almanak wordt uitgegeven door het SNS Historisch Centrum, onderdeel van de SNS bank. Het jaarboek heeft een oplage van 3.000 stuks en bevat artikelen over cultuur, geschiedenis en natuur van Kampen en de regio. Samen met de omvangrijke en groeiende collectie van het SNS Historisch Centrum levert de Kamper Almanak een waardevolle bijdrage aan het behoud en de verspreiding van de kennis van de historie van de stad Kampen en haar nabije omgeving.

De Kamper Almanak werd voor het eerst uitgegeven in 1928 door uitgeverij/drukkerij Ph. Zalsman, met medewerking van de vereniging Kampen Vooruit. Het grootste bestanddeel was een uitvoerig adressenbestand van gemeentelijke en maatschappelijke Kamper instellingen. Daarnaast was er de rubriek Varia met artikelen over de geschiedenis van Kampen en de Kamper Kroniek met de belangrijkste feiten uit het voorbije jaar.

In 1936 nam de Nutsspaarbank Kampen (rechtsvoorganger van SNS), op initiatief van directeur Frans Walkate, de uitgave over. Op Wereldspaardag (31 oktober) gaf de bank de Almanak als premie aan haar klanten cadeau.

De Almanak heeft in de afgelopen decennia een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. Jaarlijks wordt de formule onder de loep genomen en waar nodig veranderd en/of verbeterd. Zo is de rol van het beeldmateriaal toegenomen, onder meer door het toevoegen van een fotokroniek in 2001 en verschijnt de Almanak sinds 2003 in fullcolour. Plaatselijke kunstenaars vinden in de Kamper Almanak een podium. Een voorbeeld daarvan is het stripverhaal gebaseerd op actuele lokale gebeurtenissen dat van 2006 tot 2015 in de Almanak stond en de portrettengalerij met in opdracht vervaardigde portretten van Kampenaren.

www.kamperalmanak.nl

Cover/Inhoud/Voorwoord.

Over de auteurs.

In de etalage.

SNS Historisch Centrum: Nieuwe aanwinst: Dodovaas van Bastiaan Postma.

CultuurZIEN: Wie bouwde de kelderkamer, Burgwalstraat 6?

‘t Huys der Kunsten: Huys der Kunsten: museum in oprichting.

Ikonenmuseum Kampen: Strip wordt Ikoon.

Quintus: Nieuwe samenwerking Quintus en Ventura succesvol begonnen.

Stadsarchief Kampen: Schansen om de stad Kampen.

Stadsgehoorzaal: De succesformule van Op Zien Kampers.

Stedelijk Museum Kampen: Maarten Meuldijk en de winter van 1929.

Stichting ARTicipatie: Kunstproject Hanzebankjes voor de Buren van Stichting ARTicipatie.

Stichting Kamper Kogge: Kamper Kogge van Noordzee naar Oostzee in 2018.

Natuur in de IJsseldelta.

Waarom staan er bijenvolken in de tuin van het Historisch Centrum?

Uitgelicht.

Een verloren school in beeld.

Stichting Grafisch Atelier Kampen 35 jaar.

Portrettengalerij – Cor Adema

Historische Bijdragen.

De romaanse voorganger van de Sint-Nicolaas of Bovenkerk te Kampen. Hernieuwd onderzoek en reconstructie.

Nagele.

Op zoek naar de leeuwen van Kampen. Verslag van een speurtocht.

‘Gedruct toe Campen’. Over de prenten, uitgegeven door Peter Warnerssen.

Anno 1568. De hertog van Alva in Kampen.

Uitvaartrituelen in de Kamper Sint-Nicolaaskerk.

Een Kamper kerkboek en kerkzegel zijn zoek. Op het spoor van vier verbannen predikanten (1618-1620).

Vier eeuwen dakkapellen van het Heilige Geest- of Buitengasthuis.

Houtzaagmolen te Kampen.

Eendenkooien en hutten op het Kampereiland.

De ondergang van de Kokpanden aan de Oudestraat 5-11. Een reconstructie.

Kampen in 2018.

Arend Hengeveld (Kampen 19 maart 1933 – Kampen 13 april 2018).

Pro memoria: Berry Selles. Een blik op de wereld vanuit de Spuistraat.

Dick van Ommen (1 mei 1955 – 21 augustus 2018).

Archeologische monumentenzorg over 2018.

Overzicht cultuurhistorische onderzoeken 2018.

Het pand Oudestraat 85. Het ‘root Scharlaken’.

Cultuurhistorische bibliografie 2018 betreffende de gemeente Kampen.

Kamper Kroniek 2018.

Kampen vanuit de lucht. Drone-fotografie van Freddy Schinkel.