Gravures

“Platte grond der stad Kampen”, een gedeelte van de provinciale kaart, vervaardigd in opdracht van het provinciaal bestuur 1849. de plaat bevat naast een plattegrond van Kampen ook die van Zwolle en Deventer met een straten register getiteld ‘Aanwijzing der Gebouwen, Straten, Stegen, Pleinen, Bruggen en ….. en een kaart van Drente, gedrukt bij J. F. Brugman, gegraveerd door van Baarsel & Tuyn.