Bouwtekeningen – grafiek – etsen

Een bouwtekening is te omschrijven als een technische tekening van een bouwwerk of gebouw. De collectie bevat bouwtekeningen van diverse aard: gevelimpressies, doorsneden, plattegronden en detailuitwerkingen. De meeste dienden als handleiding tijdens de constructie, of als toelichting op het bestek en zijn dus vooral werktekeningen. Sommige hadden een representatief doel: het tonen aan derden hoe iets wordt of kan worden. Andere tekeningen registreren wat verloren zal gaan bij sloop of verbouwingen, of wat tevoorschijn kwam bij opgravingen. De collectie bestaat uit licht- en blauwdrukken, maar er zijn ook litho’s en unica aanwezig. De meeste architecten die in de 19de en 20st eeuw in Kampen werkzaam waren zijn met tekeningen vertegenwoordigd.