Gravures

“De Cellebroederspoort te Kampen, van den sin­gel te zien”. Door C.H. Hein, gelithografeerd door C.C.A. Last. Uitgave van K. van Hulst. Ca. 1850.
“Opgedragen aan den Hoog Wel. Gel. Heer Jhr. Mr. H. A. Wttewaal van Stoetwegen, Ridder der Order van den Ned. Leeuw en Bur­gemeester der Stad Kampen door K. van Hulst”.