Gravures

Photo-litho door Wegner & Mottu Amsterdam uit Vademecum der Bouwvakken Tijdschrift voor allen, die belang stellen in eenigen tak van kunst en nijverheid, bij het bouwen beoefend; verkoop, rechtspraak, en alles wat tot nuttige verspreiding geschikt is. 1886 – 1928.
15 januari 1891 zesde jaargang aflevering 2, plaat geplaatst na blz. 16 als plaat 3.
Concertzaal te kampen
Getekend door Ch. H Holgen.