Gravures

‚Instituut van Opvoeding en Onderwijs van de heeren J. van Wijk Roeldz & zoon te Kampen’ aan de Koornmarkt, Litho van Daiwalle en Velthuizen Uitgave K. van Hulst.