Kunstcollectie

Bart de Kleine (1909 –1993)

Zoals zoveel mensen met artistieke aspiraties die niet konden leven van hun beeldende werk en onvoldoende middelen hadden om zich op eigen kracht als vrij kunstenaar te ontwikkelen, koos Bart de Kleine een vak dat nog enige ruimte bood voor zijn creatieve uitingsdrang: dat van huisschilder. Hij bekwaamde zich onder meer in het schilderen van reclames, waarvoor enige kalligrafische en typografische kennis en kunde was vereist. In zijn vrije tijd werkte hij aan een eigen oeuvre. Bart de Kleine, in één adem te noemen met de operettevereniging St. Caecilia. Geen opvoering zou slagen zonder het vakkundige decorwerk van Bart de Kleine.