Kunstcollectie

Joan Hendrik Petrus Ennema 1902 – 1947

Na het overlijden van Frans Walkate volgde Joan Ennema hem op als beheerder van het Walkate archief, hij had na een te Utrecht volbrachte studie in de rechten gewerkt o.a. voor de Bataafse Petroleum Maatschappij waarvoor hij naar Indië werd uitgezonden en na zes Indisch dienstjaren via China. Japan. Honolulu, Californië, Canada en Mexico naar het moederland was teruggekeerd, en hij was correspondent van de Nederlandsche Bank.

Het Historisch Archief van Frans Walkate en de Kamper Almanak vond in hem een man met liefde voor deze oude stad en haar geschiedenis, en die een goed onderscheidingsvermogen had tussen wat waardevol en waardeloos en hij was uitgerust was met een welversneden pen.

Hij was lage tijd bestuurslid van “Het Carillon”en tot zijn dood toe lid van de besturen van de “Stichting Campen”, van het Nutsdepartement en de Openbare Leeszaal.

Wat minder bekend is dat Joan Ennema een verdienstelijk tekenaar was, dit hij had hij niet van een vreemde, van zijn vader Marius Frans Leopold Ennema apotheker in Kampen heeft het archief ook een aardige tekening in de collectie en zijn moeder Johanna Catharina van Riemsdijk was bedreven in de schilderkunst, van haar zijn twee schilderijen en een beschilderde bord in de collectie van het Walkate Archief te vinden.

Marius Frans Leopold Ennema

Johanna Catharina van Riemsdijk