Fotocollectie

Fotocollectie Frans Walkate Archief

Fotoboeken 140 t/m 155 impressie

Foto’s van Burgemeesters, wethouders en andere bestuurders en beambten in stedelijke overheidsdienst, zoals politieagenten, brandweerlieden, brugwachters enzovoort.

140 Fotoboek Overheid en semioverheid
141 Fotoboek Overheid en semioverheid

Er zijn (groeps)foto’s aanwezig van diverse scholen, voor lager-, voortgezet- en hoger onderwijs, uitgaande van verschillende gezindten. Ze bieden een unieke kans om in de herinnering zoekgeraakte gezichten weer op te roepen.

150A Fotoboek Onderwijslagere scholen Groen van Prinsteren school, Groenestraat school
150B FotoboekOnderwijslagere scholen Muntschool, Nieuwemarkt school, R.K. school
150C Fotoboek Onderwijslagere school Luttekesschool
151 Fotoboek Onderwijs lagere scholen onbekend
152 Fotoboek Onderwijs, o.a. Theologische Hoge school
153A Fotoboek Onderwijs, o.a. HBS Gymnasium
154 Fotoboek Onderwijs, o.a. Lyceum Vondel
155 Fotoboek Onderwijs, o.a. Mulo