Fotocollectie Frans Walkate Archief

 

Het Frans Walkate Archief beschikt over de grootste collectie foto’s van Kampen en de IJsseldelta. De verzameling bestaat uit verschillende onderdelen, zoals de Walkate Serie, een reeks antieke glasnegatieven, de op onderwerp gerangschikte historische kerncollectie, het Stentor-archief en de beeldbank van fotojournalist Freddy Schinkel. Het geheel beslaat een periode van ruim anderhalve eeuw. Vrijwel alle fotografen die ooit in Kampen werkzaam waren zijn vertegenwoordigd.

In 1937 liet Walkate met vooruitziende blik alle panden van de binnenstad fotograferen. In 1987 is dit opnieuw gebeurd. Omdat de bebouwde omgeving voortdurend aan verandering onderhevig is vormen deze foto’s, die we ‘de Walkate Serie’ noemen, een unieke bron van informatie. Sommige gebouwen, bouwkundige details of bebouwingsfases zijn alleen in deze series vastgelegd. Of iemand nu geïnteresseerd is in bouwhistorie of informatie nodig heeft voor de verbouwing van zijn huis, de Walkate Serie is een onmisbare bron.

Het Frans Walkate Archief beschikt over een uitgebreide collectie glasnegatieven. De meeste zijn gemaakt aan het begin van de twintigste eeuw en hebben als onderwerp de gemeente Kampen en nabije omgeving. Door de kwetsbare vorm zijn de afbeeldingen nog weinig in de openbaarheid geweest en zelden gepubliceerd. Er wordt gewerkt aan volledige digitalisatie van deze deelverzameling. Een selectie ervan is inmiddels op de website te zien.

Een belangrijk deel van de fotocollectie van het Frans Walkate Archief is door de jaren heen in etappes vergaard. Het is daarom een heterogeen geheel, met foto’s uit alle tijden, van verschillende fotografen in diverse formaten en verschillende technieken. Ze zijn gerangschikt op onderwerp en ondergebracht in fotoboeken die door de bezoekers zelfstandig kunnen worden geraadpleegd.

De krant De Stentor is de opvolger van de Kamper Courant, die op zijn beurt weer een bundeling van plaatselijke kranten was. Het Frans Walkate Archief beheert het omvangrijke foto-archief, dat vooral (zwart-wit) afbeeldingen uit de late jaren zestig, jaren zeventig, en vroege jaren tachtig omvat.

Fotojournalist Freddy Schinkel heeft een fors deel van zijn oeuvre ondergebracht in het Frans Walkate Archief. De collectie wordt jaarlijks aangevuld met een ‘nieuwe oogst’. Het aantal onderwerpen is onbeperkt en wordt bepaald door nieuwswaarde en/of esthetische motieven.