Kunstcollectie

Jacobus Cornelis Gaal (1796 – 1866)

J.C. Gaal, geboren te Oost-Souburg, woonde vanaf 1855 in Kampen aan de Cellebroedersweg. Hij is bekend van zijn landschapsschilderijen en etsen, maar vooral van de vier Oranjeportretten die zijn opgenomen in de beroemde Oranjegalerij van het voormalige Nieuwe Raadhuis, nu een onderdeel van het Stedelijk Museum Kampen: de enige complete reeks Oranjeportretten van Nederland. J.C. Gaal schilderde de enigszins stijve beeltenissen van stadhouder Willem V, en van koning Willem I, II en III. Hij komt uit een geslacht dat lange tijd in Middelburg woonde, maar ook geruime tijd een belangrijke rol speelde in Kampen en waarvan diverse leden, onder wie zijn vader Pieter Gaal, over artistieke gaven beschikten. Van Jacobus prestatie op het gebied der schilderkunst moeten we ons volgens de Kamper Almanak 1946-1947 ‘geen groote voorstelling maken’. ‘Het schijnt dat hij het meer als een handwerk dan een kunst opvatte.’ In 1844 vertrok hij naar Den Haag, om zich omstreeks 1855 weer in Kampen te vestigen, waar hij voorzitter werd van de kunstenaarsvereniging.