Gravures

“KAMPEN”. Gezicht op de stad Kampen. Kopergravure door Gaspar Bouttats naar Joh.L.Peeters.
1674 of latere editie. Met 7 regelig onder­schrift in het Nederlands of Italiaans en (soms opgeplakt) een 5 regelig onderschrift in het Frans.
No. 62. uit: J. P(eëters), Thoneel der steden en de sterckten van ’t Verenight Nederlandt. Antwerpen, G. Bouttats. 1674 of latere editie.