FRANS WALKATE ARCHIEF

Gravures

De gravure behoort tot de diepdruktechnieken. Met een scherp voorwerp wordt een voorstelling in een metalen plaatje gekerfd. Daardoor wordt er materiaal verwijderd en ontstaat er verschil in reliëf. Door de kunstmatig verdiepte delen in te inkten en vervolgens af te drukken ontstaat er een afbeelding. Dit proces is meermalen te herhalen, waardoor er een oplage ontstaat.

 

Stadsplattegronden en stadsgezichten

Door de eeuwen heen zijn er regelmatig plattegronden en stadsgezichten gemaakt van Kampen, voor verschillende doeleinden. De visuele betrouwbaarheid varieert. Het Frans Walkate Archief beschikt over vrijwel alle belangrijke Kamper stadsplattegronden en –gezichten die ooit zijn vervaardigd. Namen van vervaardigers/uitgevers die in de collectie zijn vertegenwoordigd zijn onder meer: Cornelis Blaeu, Braun en Hogenberg, Guicciardini, P. Utenwael, J.P. van Wisselingh, enzovoort

 

Topografie

In voorgaande eeuwen had de beeldende kunst een belangrijke rol bij het al dan niet waarheidsgetrouw weergeven van de (bebouwde) omgeving. De fotografie heeft die functie enigszins naar de achtergrond gedrukt, maar ook heden ten dage kan de persoonlijke interpretatie van een kunstenaar een meerwaarde aan een topografisch tafereel geven. Het Frans Walkate Archief heeft jarenlang kunstenaar Hans van der Horst opdrachten verstrekt om delen van de gemeente Kampen die aan sterke veranderingen onderhevig waren in beeld te brengen.