Gravures

Photo-litho door Wegner & Mottu Amsterdam uit Vademecum der Bouwvakken Tijdschrift voor allen, die belang stellen in eenigen tak van kunst en nijverheid, bij het bouwen beoefend; verkoop, rechtspraak, en alles wat tot nuttige verspreiding geschikt is. 1886 – 1928.
28 september 1893 achtste jaargang aflevering 20, plaat geplaatst na blz. 162 als plaat 22.
Fragmenten van het H.Geest Gasthuis te Kampen
Getekend door H. J. van Dijk.