Gravures

“Gemeente Kampen.(no. 2. Stad.)”. Plattegrond van de stad door Jacob Kuyper. 1866. Uitgave van Hugo Suringar.
Uit: J. Kuyper, Gemeente-Atlas van Nederland, achtste deel, Over­ijssel. Leeuwarden, Hugo Suringar. (1867). Koeman, Atlantes
Neerlandici, Kuy 19, vol 6-2 (34).