Kunstcollectie

 

De kunstcollectie is een interessant onderdeel van het archief. Walkates uitganspunten waren breed. In principe probeerde hij werk te verwerven van kunstenaars die door geboorte, afkomst of verblijf een band met Kampen hadden. Dit beleid werd ook na zijn dood voortgezet. Dankzij de steun van de SNS Bank en diverse particulieren wisten Walkates opvolgers de basiscollectie verder uit te breiden.

Het archief heeft een grote kunstcollectie, bestaande uit schilderijen, maar ook uit tekeningen en grafiek van onder meer: Anthony Beek, Johannes Daniel Belmer, Hendrik Jan Berendsen, Wouter Berns, Johannes Boele, G. de Boer, Jan Brokkelkamp, Fredrik Jacobus Buijtendijk, Hendrik Jan de Cock, Adolf Marines Johannes Diemont, Jan van Driel, Jan Lute Evenaar, Jan Jacob Fels, Christianus Hendricus Hein, Gerrit Hondius, Hans van der Horst, Sjaak Kaashoek, Kees Kieft, Francine Kosters, Gerrit Jan Kruishoop, Cornelis Middelkoop, Emile Moulin, Hendrik Poeder, Lenneke Saraber, Cornelis Springer, Anton Stivarius, Bas Steller, Willem Bastiaan Tholen, Henk Tichelaar, Erzsebet Tóth, Pieter Geraldus Valentijn, Jan Voerman, Albert Vinke, Adriaan Terhell.

Een bijzonder bestanddeel vormt het archief van de Stichting Grafisch Atelier Kampen (GRAK) waarin één exemplaar van elke daar afgedrukte prent, of elk vervaardigd product is opgenomen. Het atelier is opgericht kort na de komst van de kunstacademie naar Kampen. Het archief geeft daarom een mooi beeld van de plaatselijke kunstproductie en het lokale kunstklimaat door de jaren heen.  

Dankzij het creatieve, aan weinig regels gebonden verzamelbeleid, is de collectie van het Frans Walkate Archief breed en veelzijdig, met originele dwarsverbanden en veel unieke zaken die op andere plaatsen niet aanwezig zijn. De nadruk ligt op (beeld)materiaal van Kampen en omgeving in de 19de, 20ste en 21ste eeuw. Dat kunnen schilderijen zijn, maar ook prenten of foto’s.

De bijeengebrachte documentatie kan antwoord geven op zeer uiteenlopende vragen over huisvesting, nijverheid en industrie, vertier en vermaak etc.
Ter ondersteuning van de verzameling is een uitgebreide bibliotheek aanwezig, die voortdurend wordt aangevuld en geactualiseerd en die door het publiek (op verzoek) kan worden geraadpleegd.

Belangrijke bestanddelen zijn:
*Foto’s van huizen, straten, personen, scholen en bedrijven van ongeveer 1900 tot heden. (overzicht van de fotoboeken)
*Plattegronden en kaarten van de stad en haar omgeving.
*Archieven van verenigingen, instellingen, bedrijven, personen en families.
*Tekeningen en prenten met historisch- topografische onderwerpen.
*Kunstvoorwerpen van kunstenaars die een band met Kampen hebben.
*Publicaties over Kampen en Kampenaren.
*Publicaties van Kamper schrijvers.
*Plaatselijke kranten uit de periode 1836-1968.