Gravures

“41. Kampen: Vue de l’Hôtel de ville.”. Houtgravure door M.Henry Harvard. 1881.
No. 41. Uit: M.Henry Havard, La Hollande à vol d’oiseau. Parijs,
G. Decaux et E. Quantin. 1882. blz. 109.De gravure werd voor het eerst afgedrukt in een vooraankondiging van het boek, in een supplément bij het blad Livre van 10 novembre 1880.