Gravures

“The Burgomaster’s Room, Kampen”. Houtgravureu uit Pictures from Holland – Drawn with Pen and Pencel by Richard Lovett, M.A. uitgegeven door The Religious Tract Society 1887 gedrukt door William Clowes and Sons Limited London. Hoofdstuk 7 – To the east of the Zuyder Zee, blz 190.
Afm. 14,7 x 22,3 cm.
Ook;
“De Schepenkamer in het Raadhuis te Kampen.” Houtgravure door F.A. Tilly naar de schilderij van J. Taanman 1878. 1885.
Uit: Eigen Haard, jaarg. 11. 1885. blz. 531. Behorend bij het artikel van J. Nanninga Uiterdijk, Het oude raadhuis te Kam­pen. blz. 529-532.