Kunstcollectie

Cornelis Springer (1817-1891)

Cornelis Springer is één van de belangrijkste Nederlandse (architectuur)schilders van de 19de eeuw. In het begin van zijn carrière werden zijn architectuur- en stadsgezichten sterk geromantiseerd, en speelde zijn fantasie een belangrijke rol, waardoor de zichtbare werkelijkheid niet altijd getrouw werd weergegeven. Dit paste in de 19de eeuwse trend om het nationale verleden en het erfgoed dat daarvan getuigde te idealiseren.  

Geleidelijk trad de verbeelding/fantasie minder op de voorgrond en concentreerde Springer zich op een meer getrouwe weergave van zijn onderwerpen, daarin gestimuleerd door de toegenomen interesse in topografisch nauwkeurige afbeeldingen bij verzamelaars.