Kunstcollectie

Anton Stivarius (1908 – 1988)

Het vroege werk van Stivarius bestaat vooral uit landschappen en stads- en dorpsgezichten. Ze geven een mooi en gevarieerd beeld van Kampen en omgeving. Stivarius schilderde vaak realistische interpretaties van de werkelijkheid, met een voorkeur voor romantische plekjes: de Buitenkerk met zijn (inmiddels verdwenen) kantelen, zandwingebieden, stations, knotwilgen, de Burgwal. Het pasteuze karakter en de intense kleurkracht geven het werk een persoonlijk karakter.

De zichtbare werkelijkheid heeft Stivarius nooit losgelaten. Zelfs zijn latere werk, dat een meer abstract karakter kreeg, bevat vrijwel altijd herkenbare elementen. Voor dit deel van zijn oeuvre kreeg hij de meeste erkenning. Stivarius beschilderde de dragers van zijn schilderijen (hout en doek) vaak aan beide kanten.

Het Frans Walkate Archief beschikt over een representatieve verzameling van zijn werk en beheert ook diverse persoonlijke spullen van de schilder, zoals een krukje, een palet, een ezel, een aantal foto’s en een naambordje.