Project omschrijving

Gravures

“Kampen, Overijssel”. Het Gotische Huis. Getekend door Sydney R. Jones, 1912. Uit Sydney R. Jones, Old Houses in Holland. London, Parijs, New York.” The Studio”Ltd. 1913. blz. 104